Highlight

กองทุน UCI

  • เน้นลงทุนในกองทุนจีน A-Shares กลุ่ม Innovation
  • คัดเลือกหุ้นแบบ Bottom up เพื่อหาบริษัทที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
  • มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยง: ระดับ 6 เสี่ยงค่อนข้างสูง

 

มาดูกันว่าการลงทุน Innovation ในจีนน่าสนใจอย่างไร ? และคุ้มค่าขนาดไหน ? ไปดูกันเลย

1. ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีนมีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ New Economy เช่น กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย Consumer Discretionary, IT และ Health Care ได้เข้ามาแทนที่กลุ่มธุรกิจ Old Economy เช่น กลุ่มพลังงาน และกลุ่มการเงิน

2. จีนเป็นประเทศที่คิดค้นนวัตรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของเราไปแล้วเรียบร้อย


3. ปี 2018 จีนเป็นอันดับที่ 2 ของโลกที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากที่สุด

เนื่องจากรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการสนับสนุนบริษัทที่มีการลงทุน เช่น การลดหย่อนภาษี หรือลดอัตราภาษีสำหรับกลุ่มธุรกิจบางกลุ่ม รวมทั้งมีการผ่อนเกณฑ์ในการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมจากต่างประเทศให้มาเริ่มธุรกิจและลงทุนในจีนมากขึ้น

4. ปัจจุบัน จีนให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่จะเป็นหัวใจสำคัญสำหรับเศรษฐกิจในอนาคต ตัวอย่างนวัตกรรมเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เทคโนโลยีควอนตัม, การผลิตขั้นสูง และ 5G เป็นต้น

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหล่านี้เรามาดูกันว่า มันสามารถพัฒนาธุรกิจด้านใดได้บ้าง ?

5. จีนพยายามเปลี่ยนเปลงระบบการผลิตภายในประเทศให้เป็นไปในรูปแบบ Smart Manufacturing เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต

6. Autonomous Driving (รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ) เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่น่าจับตามองมาก เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้เป็นจำนวนมากและขนาดตลาดก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

7. นอกจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแล้วจีนยังเป็นประเทศที่มีการลงทุนในด้านการวิจัยยาสมัยใหม่ ซึ่งการพัฒนานี้เป็นส่วนหนึ่งของแผน Healthy China 2030 ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและบริการด้านสุขภาพ

8. ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน จีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้ประเทศหันมาใช้พลังงานสมัยใหม่มากขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจีนมีแผนที่จะทำให้ประเทศไม่มีการปล่อยก๊าซดังกล่าวภายในปี 2060

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าหุ้นจีน A-Shares Innovation มีแนวโน้มการเติบโตในระดับสูง หุ้นเหล่านี้จะได้รับผลประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนโดยตรง และได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการค้าและข้อพิพาทระหว่างประเทศจำกัดกว่าหุ้นจีน Offshore ทาง Finvest จึงแนะนำให้นักลงทุนลงทุนในหุ้นจีน A-Shares Innovation

หากเพื่อน ๆ คนใดต้องการลงทุนผ่านกองทุนจีนและกองทุนต่างประเทศ สามารถลงทุนได้ง่ายดายผ่านแอป FinVest

แล้วติดปีกการลงทุนที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ ไปกับ FinVest Your Wings Your Ways

Powered by Robowealth

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน