“ชี้เป้า 7 ก๊วนกองทุนเด็ด  ยิ่งซื้อ ยิ่งฟิน”

“ชี้เป้า 7 ก๊วนกองทุนเด็ด ยิ่งซื้อ ยิ่งฟิน”

รับเงินคืนเข้า FinVest Wallet 40 บาท เมื่อซื้อกองทุนแนะนำที่ร่วมรายการในแคมเปญ ครบทุก 20,000 บาท
จำกัดเงินคืนสูงสุด 100,000 บาท/ ลูกค้า ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย*

ระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค. 64

slant-separator

*เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

1.รายการส่งเสริมการขายนี้ ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ทำรายการซื้อกองทุนรวมที่ร่วมรายการบนแอปพลิเคชัน FinVest ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

2.ลูกค้าจะได้รับเงิน 40 บาท คืนเข้าบัญชี FinVest Wallet เมื่อมียอดเงินลงทุนสุทธิ (Net new money) ที่ลงทุนสำเร็จ ครบทุก 20,000 บาท ในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ ผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ดังนี้

#ก๊วนมองการณ์ไกล ลงทุนทั่วโลก เติบโตยั่งยืน

#ก๊วนไฟแรง : ตลาดใหม่กำลังมา คว้าไว้เลย

#ก๊วนรายได้เยอะ: ผ่านมาครึ่งปี วางแผนภาษีครบรึยัง ?

#ก๊วนเทคสุดล้ำ นำเทรนด์ ไม่รอแล้วนะ

#ก๊วนเพลย์เซฟ เน้นปลอดภัย ไม่ผันผวน

  • ธีมกองทุนรวมผสมและกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก (MIX FUND and Global fixed income Themes) กองทุน: K-GAKT-IGF-AUGIS-NSCBFINA

#ก๊วนไปไหนไปกัน ลุยตามเทรนด์ผู้บริโภคปัจจุบัน

  • ธีมการบริโภค (Consumer Trend Theme) กองทุน: LHGLIFEE-AMCANN

#ก๊วนอสังหาฯ ลงทุนอสังหาฯ ทั่วทุกมุมโลก

ธีมอสังหาริมทรัพย์ (REITs Theme) กองทุน: KFGPROP-ASCBGPROP, LHPROPIA-APRINCIPAL iPROP-A

3.ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ ที่ไม่ถึง 20,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเงินรางวัล

4.ยอดลงทุนนี้ จะไม่รวมการทำรายการโอนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

5.ผู้ลงทุนสามารถสะสมมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ร่วมรายการ ภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย โดยบริษัทฯ จะคำนวณยอดลงทุนรวมทั้งหมดระหว่างช่วงเวลาส่งเสริมการขาย

6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณจากเงินลงทุนสุทธิ (Net new money) ที่ยืนยันคำสั่งซื้อสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน ที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เท่านั้น

ทั้งนี้ เงินลงทุนสุทธิ (Net new money) หมายถึง เงินลงทุนซื้อกองทุนรวมที่ร่วมรายการในเงื่อนไขข้อที่ 2 ที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน FinVest เท่านั้น หักด้วยมูลค่าเงินที่ถอนออกหรือขายกองทุนรวมที่รวมโปรโมชันผ่านทุกช่องทาง ทั้งนี้เงินลงทุนซื้อกองทุนรวมผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจาก FinVest เงินปันผล และผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ลงทุนได้รับไม่เข้าร่วมโปรโมชัน

7.เพื่อรับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขาย ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนในข้อที่ 1 จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

8.จำกัดเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท ต่อบัญชี FinVest ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

9.บริษัทฯ จะดำเนินการนำเงินรางวัลเข้าในบัญชี FinVest Wallet ให้กับลูกค้าที่ดำเนินการตามเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

10.ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ อีกในช่วงเวลาเดียวกัน จากเงินลงทุนเดียวกัน

11.เงินรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

12.บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

คำเตือน
*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
***เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Related Posts