ตั้งรับเชิงรุก ด้วยการกระจายความเสี่ยง

ท่ามกลางความกังวลด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก จากโรคระบาด COVID-19 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ที่ทวีความรุนแรงขึ้น นำไปสู่สงครามเทคโนโลยี และสงครามค่าเงิน ภาวะเหล่านี้จึงเป็นเหตุของความกังวลที่เศรษฐกิจโลกอาจกำลังเข้าสู่สภาวะถดถอย ทั้งนี้นักลงทุนควรตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

การก้าวผ่านสถานการณ์นี้ ผู้ลงทุนหลายท่านตัดสินใจเลือกไม่ลงทุนอะไรเลยในช่วงตลาดผันผวน ทว่าการเก็บเงินกลับไม่ใช่ทางออก เมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) กำลังด้อยมูลค่าลงจากสภาวะเงินเฟ้อ

“การกระจายความเสี่ยง” หรือ “Diversification” เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมช่วงเศรษฐกิจผันผวน การกระจายความเสี่ยงในรูปแบบกองทุนรวมภายใต้การบริหารของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะกระจายเงินลงทุนผ่านสินทรัพย์ที่หลากหลายอย่างมีแบบแผน โดยกลยุทธ์นี้เป็นการปกป้องเงินต้นและลดความเสี่ยงจากการลงทุนในช่วงตลาดผันผวนได้ยอดเยี่ยม

กระจายความเสี่ยงผ่านทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น หุ้นในประเทศ หุ้นต่างประเทศ กองทุน ตราสารหนี้ และทองคำ เป็นต้น

ตัวอย่างความแตกต่างระหว่างการลงทุนแบบไม่กระจายความเสี่ยง และการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง

โดยกองทุนเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต่ำกว่ากองทุนหุ้น แต่ในยามที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนก็อาจช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของเราได้ เพื่อให้เข้าสู่เป้าหมายของการลงทุนเพื่อวางแผนการเงินในระยะเวลา และสามารถสร้างผลประกอบการจากการลงทุนได้แม้ในสถานการณ์ที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ

Power by Robowealth

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน