ต้องรอด ! เริ่มวางแผนการเงินเพื่อความอยู่รอด | มาสโลว์ EP1: Survival

ต้องรอด ! เริ่มวางแผนการเงินเพื่อความอยู่รอด | มาสโลว์ EP1: Survival

ต้องรอด ! เริ่มวางแผนการเงินเพื่อความอยู่รอด
มาสโลว์ EP1: Survival

ความต้องการลำดับแรกของทฤษฎีมาสโลว์ คือ ความต้องการพื้นฐานทางกายภาพเพื่อการดำรงชีวิต (Physiological Needs) เป็นความต้องการในปัจจัยสี่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยทุกอย่างที่ว่ามาล้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

.

เพื่อจะให้อยู่รอด เราจึงจำเป็นต้องมีรายได้ เพื่อที่จะมารองรับค่าใช้จ่ายพื้นฐานเหล่านี้ สัดส่วนระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายนี้ เราเรียกว่า Survival Ratio

Survival Ratio = รายได้ / ค่าใช้จ่าย

.

สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือ หารายได้ให้มากกว่าค่าใช้จ่าย หรือ ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินรายได้

.

ถ้าหากว่า Survival Ratio มีค่ามากกว่า 1 หมายความว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของการดำรงขีวิต ตามลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ในลำดับที่ 1 ได้แล้ว

.

รายได้ของคุณอยู่ระดับไหนในโลกใบนี้ 

ดูได้ที่ https://wid.world/income-comparator/TH/

.

FinVest ขอเป็นสารตั้งต้นในการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นนั่งร้านให้คนไทยใช้ชีวิตได้ดั่งใจ ไม่ใช่แค่รอดตายไปวันๆ 

.

ในตอนหน้า FinVest จะพาไปรู้จักวิธียกระดับคุณภาพชีวิต จากระดับแค่อยู่รอด ไปสู่การเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นความต้องการในลำดับที่ 2 ตามลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์

.

┏━━━━━━━━━━━━━┓

🍭DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร? กดดูเลย👆

🍭มัดรวมโปรโมชันกองทุนหลายต่อ ที่เดียวจบ อ่านเพิ่มเติม👆

┗━━━━━━━━━━━━━┛

.

ด้วย DCA ที่ FinVest จะไม่ทำให้การลงทุนในทุกจังหวะของคุณสะดุด สร้างวินัยในการออม 

.

#FinVest #YourWingsYourWays #ลงทุน #DCA #กองทุนต่างประเทศ #กองทุนรวม #วินัยการลงทุน #ทฤษฎีมาสโลว์ #ความต้องการ

Related Posts