ทิศทางลงทุน Asset Class ตามวัฎจักรเศรษฐกิจ

ปัจจุบันธุรกิจต้องพยายามปรับตัวให้ทันตามสภาวะเศรษฐกิจโลกเสมอ เมื่อสถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน เช่น จับตาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ การเข้าซื้อ Tiktok เวอร์ชันสหรัฐฯ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP: Gross Domestic Product) และอัตราเงินเฟ้อ (Inflation)

 

แล้วตัวแปรเหล่านี้บอกอะไรกับเราได้บ้าง ? ตัวแปรเหล่านี้สามารถชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ หรือ การเกิดวัฎจักรเศรษฐกิจว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต หากว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัว เงินเฟ้อก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ตรงข้ามหากเศรษฐกิจหดตัว เงินเฟ้อจะปรับลดลงตามวัฎจักรเศรษฐกิจ ดังนั้นการเลือกสินทรัพย์ให้เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจจึงเป็นวิธีการลงทุนตามแรงลม เพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุนเมื่อเศรษฐกิจเป็นขาลง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรเมื่อเศรษฐกิจเป็นขาขึ้น

ภาพแสดงวัฎจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle)

1. ระยะฟื้นตัว (Recovery) ของเศรษฐกิจ แต่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ

“หุ้น” เหมาะกับการลงทุนมากที่สุด เนื่องจากหุ้นได้รับผลบวกจากอัตราดอกเบี้ยต่ำ และเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว ส่วนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างเช่น ตราสารหนี้ และเงินฝาก จะได้รับผลตอบแทนที่น้อยกว่า

2. ระยะเฟื่องฟู (Peak) เป็นช่วงเศรษฐกิจขยายตัว เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว

“ทองคำ” เหมาะกับการลงทุนมากที่สุด เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองมากที่สุดและป้องกันเงินเฟ้อได้ดี ในขณะที่ “หุ้น” จะมีการปรับตัวของราคาที่ผันผวนมาก

3. ระยะถดถอย (Recession) เป็นช่วงเศรษฐกิจชะลอการขยายตัว เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง

“เงินฝาก” เหมาะกับการลงทุนมากที่สุด เพราะนักลงทุนได้รับดอกเบี้ยสูงขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และไม่ควรลงทุนใน “หุ้น” มากที่สุด เพราะกำไรของบริษัทลดลง ส่งผลให้ราคาหุ้นบริษัทลดลงเช่นกัน

4. ระยะตกต่ำ (Trough) เป็นช่วงเศรษฐกิจหดตัว เงินเฟ้อปรับตัวลดลง

“ตราสารหนี้” เหมาะกับการลงทุนมากที่สุด เนื่องจากตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และได้รับผลจากภาวะดอกเบี้ยขาลง

Source: Fidelity, SET

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน