บอกง่าย ๆ ขาขึ้นหรือลง ได้ด้วย Simple Moving Average (SMA)

บอกง่าย ๆ ขาขึ้นหรือลง ได้ด้วย Simple Moving Average (SMA)

 📈📉บอกง่าย ๆ ขาขึ้นหรือลง ได้ด้วย Simple Moving Average (SMA)

Simple Moving Average (SMA) คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาปิดสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา โดย Simple Average หมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่แสดงด้วยแต่ละจุดของเส้น และ Moving หมายถึงการเคลื่อนที่เฉลี่ยไปเรื่อย ๆ นั่นเอง ซึ่งสามารถใช้บนช่วงเวลาที่สนใจ เช่น 

💠SMA 20 days ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาในช่วง 20 วันที่ผ่านมา

💠SMA 5 weeks ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาในช่วง 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ถ้าในช่วงนี้ราคาสินทรัพย์มีการปรับตัวสูงขึ้น ราคาของสินทรัพย์ในวันหลัง ๆ จะสูงกว่าวันก่อนหน้านั้น เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของราคาในระยะเวลาสั้น จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของราคาในระยะเวลาที่ยาวกว่า

📈ในช่วงที่ราคาสินทรัพย์ ทำแนวโน้มเป็น “ขาขึ้น” SMA จำนวนน้อยวัน จะต้องอยู่เหนือ SMA จำนวนมากวัน

📉ในขณะที่ช่วงที่ราคาสินทรัพย์ ทำแนวโน้มเป็น “ขาลง” SMA จำนวนน้อยวัน จะอยู่ต่ำกว่า SMA จำนวนมากวัน

📈📈📈ในช่วงที่สินทรัพย์ทำแนวโน้มราคาเป็น “ขาขึ้น” อย่างแข็งแรง เส้น SMA จะเรียงตัวกันสวยงาม นั่นคือ

SMA 5 days อยู่เหนือ SMA 10 days 

SMA 10 days อยู่เหนือ SMA 20 days และ
SMA 20 days อยู่เหนือ SMA 50 days

#FinTip วิธีการง่าย ๆ ใช้ SMA มาช่วยดูราคาสินทรัพย์ที่เราสนใจ ว่าอยู่ในช่วงแนวโน้ม “ขาขึ้น” หรือ “ขาลง” ใช้ในการวางแผนและช่วยในการตัดสินใจ อยู่ห่างไกลจากสินทรัพย์ที่อยู่ในช่วงขาลง คว้าโอกาสลงทุนตรง ๆ จากสินทรัพที่อยู่ในช่วงขาขึ้น

┏━━━━━━━━━━━━━┓

🌟FinVest แอปติดปีกให้นักลงทุนไทย ให้ลงทุนกองทุนได้ทั่วโลก💫

ลงทุนได้ทันทีที่ www.finvest.co.th/AWO092208004

Line https://lin.ee/3wINMDBsz

Website www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays

┗━━━━━━━━━━━━━┛

Related Posts