Highlight

กองทุน KFVIET-A

นโยบายการลงทุน

  • กระจายการลงทุนในกองทุน J.P. Morgan Vietnam Opportunity Fund และกองทุน ETF อีก 2 กองทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มสภาพคล่อง

  • นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ แต่โดยปกติจะป้องกันความเสี่ยงร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

  • ลงทุนขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท ซื้อขายได้ทุกวันทำการของกองทุน


ลงทุนเวียดนามน่าสนใจยังไง ? FinVest จะมาเล่าให้ฟัง

1.เงินลงทุนไหลเข้าประเทศเวียดนามสูง

หากใครเคยไปเที่ยวเวียดนามจะเห็นว่าเวียดนามเป็นแหล่งการลงทุนที่สามารถเติบโตได้ในระดับสูง เนื่องจากโครงสร้างประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยแรงงาน และค่าแรงเฉลี่ยต่ำ ทำให้สามารถดึงดูดการลงทุน และย้ายฐานการผลิตจากประเทศอื่นได้

กราฟแสดงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวียดนาม (FDI Vietnam)

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ไหลเข้าสู่เวียดนามเพิ่มขึ้นสองเท่า จาก 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะเวลา 9 ปี เฉลี่ยเติบโตถึง 8% ต่อปี

ที่มา : World Bank Statista

กราฟแสดงแรงงานในเวียดนามตามกลุ่มอุตสาหกรรม

การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนคนชั้นกลางในประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ทำให้ประชากรไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมทั้งภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เป็นสัญญาณการเติบโตที่สำคัญของประเทศเกิดใหม่

ที่มา : Statista

2.อัตราการเติบโตของ GDP ที่โตอย่างต่อเนื่อง

เวียดนามยังสามารถรักษาการเติบโตของ GDP ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีทั้งหมดเพียง 2 ประเทศคือจีนและเวียดนาม

กราฟแสดงอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเวียดนาม (GDP Growth)

GDP เวียดนามเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 6-8% ต่อปี แม้ปีนี้ที่ประสบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 เวียดนามก็ยังรักษาการเติบโตที่เป็นบวกได้

ที่มา : TradingEconomics

3.สร้างความเชื่อมั่น ด้วยการลดความผันผวนของค่าเงิน

เวียดนามพยายามแก้ไขปัญหาความผันผวนของค่าเงินดองในอดีตที่มีความผันผวนมาก แต่ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา ความผันผวนของค่าเงินเริ่มน้อยลงมาก ซึ่งเป็นผลดีกับนักลงทุน

กราฟแสดงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อดองเวียดนาม (USDVND)

ค่าเงินเวียดนามเริ่มมีเสถียรภาพหลังจากปี 2012

ที่มา : TradingView

4.คาดการณ์กำไรเติบโตโดดเด่น

ในด้าน Valuation ดัชนีหุ้นเวียดนาม ณ ปัจจุบัน (สิ้นเดือนตุลาคม 2563) มีระดับ PE Ratio อยู่ที่ 16.0 เท่า Forward PE ที่ 13.0 เท่า และการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นในปี 2021 และ 2022 ที่จะเติบโตถึง 21.0% และ 19.8%  ซึ่งเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้วยังมีความน่าสนใจอยู่มาก

โดย FinVest ขอแนะนำกองทุนเวียดนามที่น่าสนใจลงทุน

กองทุน KFVIET-A

นโยบายการลงทุน

  • กระจายการลงทุนในกองทุน J.P. Morgan Vietnam Opportunity Fund และกองทุน ETF อีก 2 กองทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มสภาพคล่อง

  • มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ แต่โดยปกติจะป้องกันความเสี่ยงร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

  • การลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท ซื้อขายได้ทุกวันทำการของกองทุน

สามารถสมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีการลงทุนผ่านแอป FinVest 

แล้วติดปีกการลงทุนที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ ไปพร้อมกับ FinVest Your Wings Your Ways

Powered by Robowealth

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน