ปัญหาเงินเฟ้อของเวียดนามไม่ได้มาจากเศรษฐกิจโตเร็วหรือร้อนแรงเกินไป

ปัญหาเงินเฟ้อของเวียดนามไม่ได้มาจากเศรษฐกิจโตเร็วหรือร้อนแรงเกินไป

ปัญหาเงินเฟ้อของเวียดนามไม่ได้มาจากเศรษฐกิจโตเร็วหรือร้อนแรงเกินไป แต่เป็นเงินเฟ้อจากพลังงานที่นำเข้าจากต่างประเทศ การที่หุ้นเวียดนามปรับฐานแรงลงมาขนาดนี้ ถือเป็นโอกาสในการลงทุน – ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร 

ไม่พลาดโอกาสลงทุนในเวียดนามกับ แอป FinVest www.finvest.co.th/AWO092208004

กองทุนเวียดนามสำหรับสิทธิในการลดหย่อนภาษี SCBVIET(SSF) ,TMB-ES-VIETNAM RMF

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz

*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล และทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง  และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในแต่ละกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

#FinVest #YourWingsYourWays

Related Posts