รับเงินลงทุนพิเศษ 100 บาท เพียงเปิดบัญชีกับ FinVest ให้สำเร็จ

รับเงินลงทุนพิเศษ 100 บาท เพียงเปิดบัญชีกับ FinVest ให้สำเร็จ

เงื่อนไขการรับรางวัล:

กิจกรรม เปิดบัญชีสำเร็จ รับเงินลงทุน 100 บาท

1. ลูกค้าที่เปิดบัญชีลงทุนสำเร็จผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 และทำการลงทะเบียนสมัครใช้งาน ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จะได้รับเงินลงทุนผ่าน FinVest wallet มูลค่า 100 บาท

2. การเปิดบัญชีลงทุนสำเร็จ หมายถึง การกรอกข้อมูลเปิดบัญชีสำเร็จ และผูกบัญชีกับบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว

3. การลงทะเบียนสมัครใช้งาน หมายถึง การลงทะเบียนบัญชี FinVest ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ การตั้งค่ารหัสผ่าน การกรอกรหัส OTP และได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จผ่าน SMS

4. ลูกค้า FinVest ที่เข้าเงื่อนไขในการรับรางวัล จะต้องยังไม่เคยได้รับรางวัลในโปรโมชัน “แค่โหลดและเปิดบัญชีลงทุนสำเร็จ รับเงินเข้าบัญชี FinVest 200 บาท” ที่จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

5. บริษัทฯ จะดำเนินการนำเงินรางวัลเข้าในบัญชี FinVest wallet ให้กับลูกค้าที่ดำเนินการตามข้อ 1 ภายใน  31  สิงหาคม 2564

6. เงินรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

7. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Related Posts