วางแผนการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิตตามทฤษฎีมาสโลว์ | EP0: Maslow’s Hierarchy of Needs

วางแผนการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิตตามทฤษฎีมาสโลว์ | EP0: Maslow’s Hierarchy of Needs

ทฤษฎีมาสโลว์ ถูกเผยแพร่เมื่อปี 1943 โดย Abraham Maslow นักจิตวิทยา ว่าด้วย ความต้องการของมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ความต้องการขั้นพื้นฐานที่เป็นความต้องการเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนไปจนถึงความต้องการขั้นสูงที่เป็นความต้องการปัจเจกเฉพาะบุคคล แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ในลักษณะของพีระมิดเรียกว่า Maslow’s Hierarchy of Needs

วางแผนการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์ EP0: Maslow's Hierarchy of Needs

ลำดับที่ 1 :

ความต้องการพื้นฐานทางกายภาพเพื่อการดำรงชีวิต (Physiological Needs) คือความต้องการในปัจจัยสี่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค

.

ลำดับที่ 2 :

เมื่ออยู่รอดได้แล้ว มนุษย์จะเริ่มมีความต้องการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มี (Safety Needs) ทั้งเรื่องสุขภาพ และความมั่นคงในหน้าที่การงานและทางการเงิน

.

ลำดับที่ 3 :

เมื่อมนุษย์ไม่ต้องกังวลเรื่องการเอาชีวิตรอด และรู้สึกปลอดภัยแล้ว ก็จะเริ่มต้องการความรัก ทั้งการรักใครสักคนและการถูกรัก รวมถึงความต้องการสร้างครอบครัว (Love and Belonging Needs) ในขั้นนี้มนุษย์เริ่มมีความต้องการทางด้านอารมณ์ เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นความต้องการที่เริ่มแตกต่างจากสองลำดับแรก

.

ลำดับที่ 4 :

ความต้องการการยอมรับในสังคม ต้องการความเคารพนับถือจากคนรอบตัว (Esteem Needs) ความรู้สึกถึงการดูดี ความมีรสนิยม รวมถึงการแสดงออกว่าประสบความสำเร็จ

.

ลำดับที่ 5 :

ความต้องการสูงสุดในชีวิต ณ ระดับนี้ ความต้องการของมนุษย์จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล (Self Actualization) อาจจะเป็นทั้งสิ่งที่ฝันเอาไว้ และสิ่งที่ต้องการจะได้มาเพื่อเติมเต็มชีวิต

.

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ความต้องการระดับขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิตไปจนถึงความต้องการในระดับสูง เกือบทั้งหมดจำเป็นต้องใช้ “เงิน” เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งนั้น (ยกเว้นความต้องการในระดับ Self Actualization นั้น ในบางกรณีเงินเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เสมอไป) การสร้างความมั่งคั่งจึงเป็นคำตอบแรกสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

.

ในตอนหน้า FinVest จะพาไปรู้จักความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด ตลอดจนวิธีการที่ทำให้ความต้องการขั้นพื้นฐานนี้ได้รับการตอบสนอง

.

┏━━━━━━━━━━━━━┓

🍭DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร? กดดูเลย👆

🍭มัดรวมโปรโมชันกองทุนหลายต่อ ที่เดียวจบ อ่านเพิ่มเติม👆

┗━━━━━━━━━━━━━┛

.

ด้วย DCA ที่ FinVest จะไม่ทำให้การลงทุนในทุกจังหวะของคุณสะดุด สร้างวินัยในการออม

.

#FinVest #YourWingsYourWays #ลงทุน #DCA #กองทุนต่างประเทศ #กองทุนรวม #วินัยการลงทุน #ทฤษฎีมาสโลว์ #ความต้องการ

Related Posts