สวัสดีประเทศไทย กองทุนเข้าใหม่ เจอกัน ธันวาคม 2022

สวัสดีประเทศไทย กองทุนเข้าใหม่ เจอกัน ธันวาคม 2022

สวัสดีประเทศไทย กองทุนเข้าใหม่ เจอกัน ธันวาคม 2022

ลงทุนได้แล้ววันนี้ที่แอป FinVest

1.BGF Global Long-Horizon Equity A2 ⭐⭐⭐⭐

ค่าย: BlackRock

นโยบายลงทุน: ลงทุนในบริษัททั่วโลกเพื่อสร้างทั้งการเติบโตและกระแสเงินสดจากเงินลงทุน ผ่านหลักเกณฑ์ด้าน ESG

2.Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD ⭐⭐⭐⭐

ค่าย: Janus Henderson

นโยบายลงทุน: ลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์และรีททั่วโลก ที่มีรายได้หลักจากความเป็นเจ้าของ พัฒนา และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริหารแบบเชิงรุกและกระจุกตัว (ชื่อเต็ม Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund)

3.Invesco Asian Equity A USD Acc ⭐⭐⭐⭐⭐

ค่าย: Invesco

นโยบายลงทุน: ลงทุนในบริษัทภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) เพื่อสร้างการเติบโตระยะยาวของเงินลงทุน บริหารแบบเชิงรุกและไม่ยึดติดกับดัชนีอ้างอิง ผ่านหลักเกณฑ์ด้าน ESG ระดับ Article 8

อ้างอิง ⭐ จาก Morningstar ณ ต.ค. 2022

#FinVest #YourWingsYourWay #กองทุน #กองทุนรวม #กองทุนรวมต่างประเทศ #Offshore #BlackRock #JanusHenderson #Invesco

┏━━━━━━━━━━━━━┓

🌟FinVest แอปติดปีกให้นักลงทุนไทย ให้ลงทุนกองทุนได้ทั่วโลก💫

ลงทุนได้ทันทีที่ www.finvest.co.th/AWO092208004

Line https://lin.ee/3wINMDBsz

Website www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays

┗━━━━━━━━━━━━━┛

Related Posts