สู่ความสำเร็จที่มากกว่า E-Commerce ONE-GECOM

สู่ความสำเร็จที่มากกว่า E-Commerce ONE-GECOM

เบื้องหลังความสำเร็จที่มากกว่า E-Commerce รวมแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วโลก

ONE-GECOM หนึ่งในกองทุนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารในเทรนด์จากธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากกลุ่มธุรกิจทั่วโลก ไม่เพียงแต่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซแค่การซื้อขายเท่านั่น แต่เป็นทุกอย่างของการธุรกิจอีคอมเมิรซ์ทั้งสินค้าและบริการ, บริการซื้อขายทางออนไลน์, บริษัทโลจิสติก บริษัทขนส่ง, บริษัทคลังสินค้าและขนส่งทางออกไลน์เป็นหลัก และระบบชำระค่าบริการ เป็นต้น

กองทุน E-commerce หนึ่งใน Megatrend ที่เติบโตอย่างโดดเด่นยุค New Normal ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการ Lockdown ในช่วงที่ผ่านมา และสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคต่างมุ่งหน้าเข้าสู่โลกแห่งการค้า คาดการณ์ว่าในปี 2023 ยอดขายสินค้าของกลุ่มธุรกิจ E–commerce ทั่วโลก (Retail E–commerce Sales) จะเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ในปี 2020 กว่า 55%

ทั้งนี้ E-Commerce ยังมีการเติบโตชึ้นอย่างมีนัยสำคัญขึ้นในทุกๆ ปี โดยที่มีอัตราการเติบเฉลี่ยทั้งการซื้อขายรวมไปถึงผู้ที่เข้าถึงการซื้อสินค้าหรือบริการมากขึ้นในทุกๆ ปี ทำให้การลงทุนในด้านของกลุ่มอีคอมเมิร์ซเรียกได้ว่าเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

กองทุนลงทุนกว่า 70% ใน Amplify Online Retail ETF ซึ่งได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องจากกลุ่มธุรกิจออนไลน์ ที่ได้รับผลการดำเนินการอย่างดีเป็นระยะต่อเนื่อง และยังได้รับการจัดอันดับในระดับ 5 ดาวจาก Morningstar ในกลุ่ม Consumer Cyclical Fund และการลงทุนในหุ้นรายตัวเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอนแทนของการดำเนินการที่สูงขึ้น

เหมาะกับใคร
– สนใจการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซในการลงทุนทั่วโลก
– สามารถลงทุนระยะยาวและรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน และสามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

ไม่เหมาะกับใคร
– ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน
– ผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวของกองทุน
– ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนต่างประเทศได้

Powered by Robowealth, Medium

Related Posts