เบื้องหลังความสำเร็จที่มากกว่า E-Commerce รวมแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วโลก

ONE-GECOM หนึ่งในกองทุนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารในเทรนด์จากธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากกลุ่มธุรกิจทั่วโลก ไม่เพียงแต่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซแค่การซื้อขายเท่านั่น แต่เป็นทุกอย่างของการธุรกิจอีคอมเมิรซ์ทั้งสินค้าและบริการ, บริการซื้อขายทางออนไลน์, บริษัทโลจิสติก บริษัทขนส่ง, บริษัทคลังสินค้าและขนส่งทางออกไลน์เป็นหลัก และระบบชำระค่าบริการ เป็นต้น

กองทุน E-commerce หนึ่งใน Megatrend ที่เติบโตอย่างโดดเด่นยุค New Normal ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการ Lockdown ในช่วงที่ผ่านมา และสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคต่างมุ่งหน้าเข้าสู่โลกแห่งการค้า คาดการณ์ว่าในปี 2023 ยอดขายสินค้าของกลุ่มธุรกิจ E–commerce ทั่วโลก (Retail E–commerce Sales) จะเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ในปี 2020 กว่า 55%

ทั้งนี้ E-Commerce ยังมีการเติบโตชึ้นอย่างมีนัยสำคัญขึ้นในทุกๆ ปี โดยที่มีอัตราการเติบเฉลี่ยทั้งการซื้อขายรวมไปถึงผู้ที่เข้าถึงการซื้อสินค้าหรือบริการมากขึ้นในทุกๆ ปี ทำให้การลงทุนในด้านของกลุ่มอีคอมเมิร์ซเรียกได้ว่าเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

กองทุนลงทุนกว่า 70% ใน Amplify Online Retail ETF ซึ่งได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องจากกลุ่มธุรกิจออนไลน์ ที่ได้รับผลการดำเนินการอย่างดีเป็นระยะต่อเนื่อง และยังได้รับการจัดอันดับในระดับ 5 ดาวจาก Morningstar ในกลุ่ม Consumer Cyclical Fund และการลงทุนในหุ้นรายตัวเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอนแทนของการดำเนินการที่สูงขึ้น

เหมาะกับใคร
– สนใจการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซในการลงทุนทั่วโลก
– สามารถลงทุนระยะยาวและรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน และสามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

ไม่เหมาะกับใคร
– ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน
– ผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวของกองทุน
– ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนต่างประเทศได้

 

Powered by Robowealth, Medium

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน