อยากรู้ว่ากองทุนลงทุนอะไรได้บ้าง? มาดูประเภทของกองทุนรวม แบ่งตาม AIMC

อยากรู้ว่ากองทุนลงทุนอะไรได้บ้าง? มาดูประเภทของกองทุนรวม แบ่งตาม AIMC

บางครั้งก็เห็นกองทุนตราสารหนี้ บางครั้งก็เห็นกองทุนหุ้น

เอ๋แล้วแบบนี้ กองทุนมันมีกี่ประเภท แล้วเราลงทุนอะไรผ่านกองทุนได้บ้างนะ 

มาทำความรู้จักกับประเภทของกองทุนกัน

┏━━━━━━━━━━━━━┓

🍭DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร? กดดูเลย👆

🍭มัดรวมโปรโมชันกองทุนหลายต่อ ที่เดียวจบ อ่านเพิ่มเติม👆

┗━━━━━━━━━━━━━┛

ทำไมต้องรู้จักประเภทของกองทุน

ประเภทของกองทุนก็เหมือนแคตตาล็อกสินค้า ถ้าเรารู้ว่ามีสินค้าอะไร อยู่หมวดไหนขายบ้าง จะทำให้เราเห็นภาพกว้างๆ ก่อนที่เราจะซื้อสินค้าใดๆ ก็ตาม

กลับมาที่เรื่องของการลงทุน ประเภทของกองทุนมีผลต่อการกลยุทธ์การจัดพอร์ต ดังนั้น รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้

กองทุนรวมสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ 5 กลุ่มดังนี้

1.กลุ่มตราสารทุน

ลงทุนในคราสารทุน (หุ้น) เป็นหลัก โดยอาจจะใช้เกณฑ์การสร้างพอร์ตจากขนาดตลาดของหุ้น ภูมิลำเนา หรือกลุ่มอุตสาหกรรม ก็ได้

2.กลุ่มตราสารหนี้

ลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก โดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ 2 กลุ่ม ได้แก่ ตราสารหนี้ในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน และต่างประเทศ

3.กลุ่มกองทุนรวมผสม

ลงทุนทั้งหุ้นและตราสารหนี้ในกองทุนเดียว แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กองทุนผสมในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน และต่างประเทศ

4.กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/กองทุน REIT

กองทุนกลุ่มนี้จะเน้นการลงทุนไปที่อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และ REIT 

5.กองทุนรวม Commodities

เน้นลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เป็น Commodities เช่น น้ำมัน โลหะมีค่า เป็นต้น

ประเภทของกองทุนรวม แบ่งตาม AIMC

อยากรู้ว่ากองทุนลงทุนอะไรได้บ้าง? มาดูประเภทของกองทุนรวม แบ่งตาม AIMC

1.กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน

1.1 Equity Small – Mid Cap 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นไทยที่มี market capitalization ไม่เกิน 50,000 ล้านบาทโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ การพิจารณาค่า market capitalization ให้ดู ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน

ตัวอย่างเช่น ASP-SME

1.2 Equity Large Cap

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นใน SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น JB25

1.3 Equity General 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นใน SET mai หรืออื่น ๆ

ตัวอย่างเช่น ABSM

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

1.4 US Equity ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศอเมริกา โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น K-USXNDQ-A(A)

1.5 Japan Equity

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น LHJAPE-A

1.6 European Equity 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มยุโรป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น MEURO

1.7 Greater China Equity

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มเกรทเทอร์ไชน่า คือ จีน ฮ่องกง และไต้หวัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น KWI DRAGON

1.8 Global Equity

ตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80%

ตัวอย่างเช่น ONE-UGG-RA

1.9 Emerging market 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีปเอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น K-GEMO

1.10 Asia Pacific Ex Japan 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน และ เกาหลี เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศญี่ปุ่น < 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น SCBAXJ(A)

1.11 India Equity

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศอินเดีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น KF-INDIA

1.12 ASEAN Equity

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่ม ASEAN โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น KT-ASEAN-A

1.13 Vietnam Equity 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น PRINCIPAL VNEQ-A

กองทุนรวมตราสารทุนประเภท Sector Fund

1.14 Health Care 

กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของกลุ่ม Healthcare โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น MHEALTHG

1.15 Energy 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนกลุ่ม Energy โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น K-ENERGY

กองทุนรวมตราสารทุนประเภทกองทุนรวมดัชนี

1.16 SET 50 Index Fund

กองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด

ตัวอย่างเช่น M-S50

2.กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน

2.1 Short Term Government Bond 

ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง <= 1 ปี

ตัวอย่างเช่น PRINCIPAL DAILY FIX

2.2 Mid Term Government Bond 

ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง > 1 – 3 ปี

ตัวอย่างเช่น KFGOVRMF

2.3 Short Term General Bond 

ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปตามที่สำนักงาน กำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง <= 1 ปี

ตัวอย่างเช่น KKP S-PLUS

2.4 Mid Term General Bond 

ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง > 1 – 3 ปี

ตัวอย่างเช่น KFAFIX-A

2.5 Long Term General Bond 

ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง >= 3 ปี

ตัวอย่างเช่น KTILF

2.6 Money Market – Government

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ตัวอย่างเช่น K-CASH

2.7 Money Market – General 

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น K-MONEY

กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ

2.8 Emerging Market Bond Fully F/X Hedge

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีปเอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ >= 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

2.9 Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีปเอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วน หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือไม่ป้องกันความเสี่ยง

ตัวอย่างเช่น SCBEMBOND

2.10 Global Bond Fully F/X Hedge 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ต่างประเทศทั่วโลก ที่เน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ >= 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ตัวอย่างเช่น KKP G-UBOND-H

2.11 Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศทั่วโลก ที่เน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วน หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือไม่ป้องกันความเสี่ยง

ตัวอย่างเช่น SCBGLOB

2.12 High Yield Bond

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น USDHY-A

3. กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมผสมในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน

3.1 Aggressive Allocation 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น KKP SG-AA Extra

3.2 Moderate Allocation 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 25% แต่ < 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น KTSRI-A

3.3 Conservative Allocation 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี <= 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น KF1MILD-A

กองทุนรวมผสมต่างประเทศ

3.4 Foreign Investment Allocation

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น BCAP-GMA

4.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/Infra/REIT

4.1 Thai Free Hold

ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

4.2 Thai Lease Hold

ลงทุนในสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

4.3 Thai Mixed

ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

4.4 Fund of Property fund – Thai ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่เน้นลงทุนในประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (มีการลงทุนในต่างประเทศเล็กน้อย < 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)

ตัวอย่างเช่น LHTPROP

4.5 Fund of Property fund – Thai and Foreign 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 20% แต่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น SCBPINA

4.6 Fund of Property fund – Foreign 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่เน้นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น K-GPROP-A(A)

5.กองทุนรวม Commodities

5.1 Broad Composite Commodities index

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ตามดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ร่วม (Broad commodities index) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น PRINCIPAL GCF

5.2 Commodities Energy 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน เช่น น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นต้น โดยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น KT-OIL

5.3 Commodities Precious Metals 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ด้านโลหะมีค่า เช่น ทองคำ เงิน และแพลตินัม เป็นต้น โดยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น TGoldBullion-UH

5.4 Commodities Agriculture 

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ด้านเกษตรกรรม โดยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

6.กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้

6.Miscellaneous

กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้

ตัวอย่างเช่น DAOL-FXALPHA-UI-A

┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 42 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗สอบถาม – Line

🔗ติดตาม – Instagram

🔗อ่านบทความ – Website

┗━━━━━━━━━━━━━┛

#FinVest #YourWingsYourWays #IPO

อ้างอิง AIMC (สมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Related Posts