อายุเท่านี้ อยากลดหย่อนภาษี จะเลือก SSF หรือ RMF ดีต่างกันยังไง ?

อายุเท่านี้ อยากลดหย่อนภาษี จะเลือก SSF หรือ RMF ดีต่างกันยังไง ?

อายุเท่านี้ อยากลดหย่อนภาษี จะเลือก SSF หรือ RMF ดี ต่างกันยังไง ?

กองทุนลดหย่อนภาษีแบบไหนที่เหมาะกับวัยคุณ

SSF ย่อมาจาก Super Savings Fund คือกองทุนรวมเพื่อการออมเงินระยะยาวที่รัฐบาลอนุญาตให้สามารถนำจำนวนเงินที่ซื้อกองทุนมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2563

SSF ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ซื้อปีไหนก็ลดหย่อนปีนั้น และจะต้องถือหน่วยลงทุนไปไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ เพื่อรักษาสิทธิการลดหย่อนภาษี

RMF ย่อมาจาก Retirement Mutual Fund คือกองทุนที่ส่งเสริมการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ รัฐบาลอนุญาตให้สามารถนำจำนวนเงินที่ซื้อกองทุนมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เช่นกัน แต่จะต้องซื้อลงทุนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยที่สุดคือปีเว้นปี และจะต้องถือหน่วยลงทุนไปไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรก และขายได้ตอนที่ผู้ซื้ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ต่างกันของกองทุนลดหย่อนภาษีทั้งสองประเภทก็คือ อายุการถือครองหน่วยลงทุน ทำให้สิ่งที่ควรจะนำมาใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกกองทุนก็คือ “อายุของผู้ลงทุน” นั่นเอง

สำหรับผู้ที่มีอายุประมาณ 45 ปี จะเลือกซื้อ SSF หรือ RMF ก็ได้ ในกรณีที่ต้องการใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี ก็จะต้องถือกองทุนไปประมาณ 10 ปี (จนถึงอายุ 55 ปี) เท่า ๆ กัน

ในขณะที่ ถ้าผู้ลงทุนอายุน้อยกว่า 45 ปี ทางเลือกในการซื้อ SSF เป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่า เนื่องจากไม่จำเป็นต้องถือหน่วยลงทุนไปจนถึงอายุ 55 ปี และมีความยืดหยุ่นในกรณีที่สามารถเลือกปีที่จะซื้อลงทุน หรือจะหยุดซื้อปีไหนก็ได้

ส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป ทางเลือกในการซื้อ RMF จะน่าสนใจกว่าในเรื่องของการถือครองหน่วยลงทุนที่ไม่ต้องถือครองจนถึง 10 ปี ซึ่งจะได้ประโยชน์ในแง่ของการ reinvest เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและใช้ทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าFinVest คัดมาให้กองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี
แจกโพยกองทุน SSF&RMF ปี 2565 แบบไม่มีกั๊กพร้อมโปรโมชันดีๆ https://finve.st/t99p5

สุดพิเศษเฉพาะลูกค้า FinVest เท่านั้น

กองทุนที่แนะนำทั้งหมดสามารถลงทุนได้ที่ แอป FinVest www.finvest.co.th/AWO092208004

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz

Follow us on Website : www.finvest.co.th

.

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต*

*การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน*

*ระยะเวลาการจัดสรรหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับแต่ละ บลจ.*#FinVest #YourWingsYourWays

Related Posts