เป็นเจ้าของหุ้นชั้นนำทั่วโลก แค่ 1 บาท TMBGQG

เป็นเจ้าของหุ้นชั้นนำทั่วโลก แค่ 1 บาท TMBGQG

เป็นเจ้าของหุ้นชั้นนำทั่วโลก แค่ 1 บาท TMBGQG

กลยุทธ์ลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund (Master Fund) มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งมีนโยบายมุ่งเน้นผลตอบแทนในระยะยาว กระจายความเสี่ยงลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก

อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ TMBGQG น่าสนใจ?

– กระจายการลงทุนหุ้นทั่วโลกผ่านโมเดลธุรกิจที่มีคุณภาพสูง

– คัดเลือกเฉพาะบริษัทชั้นนำที่มีโอกาสเติบโตดีอย่างมีคุณภาพในอนาคตและมีรูปการเติบโตรายได้แบบ Organic

– ผ่านหุ้นที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น Google, Microsoft, Tencent Facebook, Alibaba, JPMorgan, VISA

– ปัจจุบันเน้นลงทุนในธุรกิจกลุ่ม IT ซึ่งมีการเติบโตในเชิงคุณภาพระยะยาว กลุ่ม Financials ท่ามกลางวัฏจักรเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวและดอกเบี้ยขาขึ้น และกลุ่ม Consumer Discretionary ใน Theme การบริโภคหลังยุคโควิด

จุดเด่นของกองทุน

เน้นการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด (เศรษฐกิจขาขึ้นเน้น การลงทุนเพื่อ Growth และ Valuation หากเป็นช่วงเศรษฐกิจขาลงปรับกลยุทธ์เป็น Quality และ Capital Return) เพื่อที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีทั้งในสภาพตลาด

จากการกระจายของกลุ่มประเทศและอุตสาหกรรมที่ลงทุน ปัจจุบัน OVERWEIGHT หุ้นสหรัฐสูงสุด โดยเน้นการลงทุนกลุ่ม IT, HEALTH CARE เป็นหลักที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นที่จับตามองของนักลงทุน และสร้างผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้อย่างมีศักยภาพสูง

กองทุนนี้เหมาะกับ

  • กองทุนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของหุ้นได้ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ ต่ำ ลงกว่ามูลค่าที่ลงทุนได้
  • นักลงทุนที่สนใจลงทุนในระยะกลางถึง ระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
Related Posts