เลือกตั้งเสร็จแล้ว เลือกกองต่อไม่แผ่ว ไปกับ FinVest I กองทุนแนะนำโดย KTAM

เลือกตั้งเสร็จแล้ว เลือกกองต่อไม่แผ่ว ไปกับ FinVest I กองทุนแนะนำโดย KTAM

เลือกพรรคที่ใช่ กองทุนที่ชอบ จาก KTAM ได้เลย FinVest รวมมาให้แล้ว

┏━━━━━━━━━━━━━┓

🍭DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร? กดดูเลย👆

🍭มัดรวมโปรโมชันกองทุนหลายต่อ ที่เดียวจบ อ่านเพิ่มเติม👆

┗━━━━━━━━━━━━━┛

FinVest X KTAM 

กองทุนแนะนำโดย KTAM ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

🔲🖊️พรรคทุนจีนสีไม่เทา

KT-Ashares

#นโยบาย

•เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน “PT” สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการเติบโตในระยะยาว ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ เช่น ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ และตลาดหุ้นเชินเจิ้น (เรียกรวมๆ ว่าตลาดหุ้นจีน A-shares) เป็นหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการเติบโตในระยะยาว ผ่านการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูง ที่มีโอกาสเติบโตสูง ณ ระดับราคาที่สมเหตุสมผล (Growth at reasonable price) และคัดเลือกหุ้นแบบ High Conviction กระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึก

KT-CHINA

#นโยบาย

•เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน “D2” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการเติบโตในระยะยาว ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน โดยกองทุนหลักลงทุนแบบ All China ทั้งหุ้นจีนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ และที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นต่างประเทศ (ปัจจุบันเน้นลงทุน offshore ≥ 70%) เน้นความยืดหยุ่น Flexible across styles ทั้งในแง่ ความสามารถสร้างกำไร (Profitability) การเติบโต (Growth) มูลค่า (Value) และขนาด (Size) และแสวงหาโอกาสการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการปฏิรูปต่างๆ ทั้งในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ (New economy) และกลุ่มเศรษฐกิจเก่า (Old economy) ของจีน

#รายละเอียด

•รัฐบาลจีนน่าจะสิ้นสุดวัฏจักรการเข้มงวดกฎระเบียบรอบใหญ่ไปแล้ว ปัจจุบันดําเนินนโยบายผ่อนคลายหลายภาคธุรกิจและมุ่งสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

🔲🖊️พรรคดันการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

KT-MINING

#นโยบาย

•เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Metals and Mining (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน “AT” สกุลยูโร โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับโลหะและเหมืองแร่ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจ การสกัด หรือการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นิกเกิล ทองแดง อลูมิเนียม เหล็ก ถ่านหิน ทองคำ แพลตตินัม ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเปิดรับโอกาสการเติบโตทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว ผ่านหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับโลหะและเหมืองแร่ทั่วโลก

#รายละเอียด

• ดีมานด์เติบโตก้าวกระโดด การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายต่อสู้ Climate Change และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV)

เพิ่มความต้องการใช้โลหะหลายชนิดอย่างมากในระยะยาว ขณะจีนเร่งลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนดีมานด์ในระยะสั้น-ปานกลาง ขณะที่ซัพพลายโตตามไม่ทัน การเปิดเหมืองใหม่ๆ ทําได้ยาก และน้อยลงมากเนื่องจากหลายสาเหตุทั้งประเด็น ESG ขาดแคลนเงินทุน สินแร่คุณภาพตํ่าลงสกัดยากขึ้น

🔲🖊️พรรคนี้น้ำมันถูก

KT-ENERGY

#นโยบาย

•เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF World Energy Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน “A2” สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานทั่วโลก ซึ่งมีธุรกิจหลักในการสํารวจ พัฒนา ผลิต และจัดจําหน่ายพลังงาน นอกจากนี้ กองทุนหลักยังอาจลงทุนในบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน (ปัจจุบันลงทุนในธุรกิจพลังงานดั้งเดิมเป็นหลัก)

#รายละเอียด

•Underinvestment ทั่วโลกลงทุนจัดหาพลังงานดั้งเดิม “น้อยไป” จนไม่พอใช้

•บริษัทในอุตสาหกรรม oil & gas นิยมนํากระแสเงินสดไปจ่ายปันผล/ซื้อหุ้นคืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

•OPEC+ “ดูแล” สมดุลตลาด กําลังผลิตสํารอง (spare capacity) ก็เหลือน้อย ช่วยลดความเสี่ยงขาลง

•จีนเปิดประเทศหนุนดีมานด์พลังงาน

•หุ้นราคาถูก P/E ตํ่า เหมาะกับภาวะ higher for longer ดอกเบี้ยและเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงต่อเนื่องยาวนาน

🔲🖊️#พรรคสตรีสะดุดตา

KT-LUXURY

#นโยบาย

•เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PICTET – PREMIUM BRANDS (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน “I” สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกองทุนหลักบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (Active) ยืดหยุ่นและไร้ข้อจำกัด (Unconstrained) ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมสินค้าและบริการระดับบน (Premium brands sector) เป็นหลัก ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณภาพสูง เป็นที่รับรู้โดยผู้บริโภค และอาจมีอิทธิพลในการกําหนดกระแสนิยมของผู้บริโภคได้

#รายละเอียด

•ผู้บริโภคระดับบนมีกําลังซื้อสูงและไม่ค่อยถูกกระทบในวัฏจักรขาลง ท่ามกลางสภาวะสังคมสองขั้ว และ จีนเปิดประเทศหนุนแรงการบริโภคหลังจากอัดอั้น อีกทั้งเทคโนโลยีได้ช่วยเพิ่มการเข้าถึง สินค้า/บริการ premium ดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่ชนชั้นกลางขยายตัว สร้างโอกาสเติบโตระยะยาว

🔲🖊️#พรรคสีเขียวมีวิตามิน

KT-GREEN

#นโยบาย

•เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder ISF Global Energy Transition (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน “C Acc” สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานคาร์บอนตํ่า ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Renewable Energy Equipment/Generation, Transmission & Distribution, Batteries & Storage, Hydrogen,  Electrical Equipment and Energy Efficiency และ Clean Mobility เป็นต้น เพื่อแสวงหาโอกาสเติบโตในธุรกิจพลังงานสะอาด (Clean energy)

#รายละเอียด

•ความพยายามเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด (energy transition) เป็นธีมลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่องยาวนาน เพราะได้รับพลังสนับสนุนมหาศาลจากเม็ดเงินลงทุนภาครัฐ ซึ่งขับเคลื่อนโดยนโยบายของนานาประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายลดโลกร้อน ระดับราคาหุ้นน่าสนใจยิ่งขึ้นหลังตลาดปรับตัวลงมากในช่วงปีที่่ผ่านมา และเพิ่งเริ่มฟื้น

┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 42 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗สอบถาม – Line

🔗ติดตาม – Instagram

🔗อ่านบทความ – Website

#FinVest #YourWingsYourWays 

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

***กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้”

Related Posts