ต้อนรับเสือเศรษฐกิจตัวใหม่แห่งเอเชีย 6 อันดับกองทุนเวียดนามผลตอบแทนปัง

ต้อนรับเสือเศรษฐกิจตัวใหม่แห่งเอเชีย 6 อันดับกองทุนเวียดนามผลตอบแทนปัง

ชวนมาดูประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเสือเศรษฐกิจใหม่แห่งเอเชีย แล้วก็อยู่ไม่ไกลประเทศเราเลย ประเทศที่ว่านี้ก็คือ “เวียดนาม” นั่นเอง โดยเศรษฐกิจเวียดนามมีโอกาสเติบโตได้มาก อันเนื่องมาจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจพื้นฐานในประเทศเวียดนามเอง มาดูกันดีกว่าว่า การลงทุนผ่านกองทุนเวียดนามจะมีโอกาสเติบโตได้มากขนาดไหนกัน

* บริการทางการเงิน (Financial Service) ลงทุนในธนาคารพาณิชย์ของรัฐ (Vietcombank) ถือเป็นธนาคารที่มีผลกำไรมากที่สุด ให้บริการสินเชื่อ และธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ

** อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ลงทุนใน Vingroup เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดัชนี VN30 พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่าง VinCity

*** วัสดุพื้นฐาน (Consumer Defensive) ลงทุนใน Hoa Phat Group ซึ่งเป็น บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ผลิตและจำหน่ายเหล็ก ไม้แปรรูป สินค้าตกแต่งภายในรวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเขตอุตสาหกรรม

อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทุนเวียดนามได้รับความสนใจ ?

 1. เศรษฐกิจภาพรวมที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19
 2. โครงสร้างประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยแรงงาน คิดเป็น 60% จากทั้งหมด
 3. ค่าแรงเฉลี่ยต่อวันค่อนข้างต่ำ
 4. ความผันผวนของค่าเงินต่ำ
 5. เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติสูงที่สุดในอาเซียน
 6. รัฐบาลมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
 7. Valuation ดัชนีหุ้นเวียดนาม ณ ปัจจุบัน (2 มี.ค. 2564) มีระดับ PE Ratio อยู่ที่ 18.03 เท่า และมี Forward PE ที่ 14.67 เท่า ซึ่งเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้วยังมีความน่าสนใจอยู่มาก

นโยบายการลงทุนกองทุนเวียดนาม

 • PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

ลงทุนตราสารทุนเวียดนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 • ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

ลงทุนตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพเติบโตในอนาคต จากเศรษฐกิจของเวียดนาม

 • ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในกองทุนรวมหรืออีทีเอฟต่างประเทศ หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือธุรกิจในเวียดนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 • KFVIET-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

ลงทุนตราสารทุนเวียดนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 • K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

เน้นลงทุนตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามหรือดำเนินธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งหน่วย CIS, Property,Infra เวียดนาม หรือกองทุน ETF ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 • UVO กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์

กระจายการลงทุนครอบคลุมหุ้นเวียดนามผ่านกองทุนที่มีกลยุทธ์การบริหารในเชิงรุก (Active Portfolio Management) ซึ่งบริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนชาวเวียดนามซึ่งมีประสบการณ์ในตลาดหุ้นเวียดนามมายาวนาน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บอกได้เลยว่าเวียดนามเป็นที่น่าจับตามองมาก รองจากจีนแผ่นดินใหญ่

เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มอุปโภคบริโภค รับเหมาก่อสร้าง และกลุ่มท่องเที่ยว นั้นได้รับอานิสงค์จากนโยบายรัฐบาล และการพัฒนาโครงสร้างภายในประเทศเวียดนาม

ถ้าอยากลงทุนผ่านกองทุนเวียดนาม ก็สามารถลงทุนได้เลยที่แอป FinVest มีกองทุนเวียดนามที่สนใจให้เลือกหลายกอง

Powered by Robowealth, Morningstar

Related Posts