ชวนมาดูประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเสือเศรษฐกิจใหม่แห่งเอเชีย แล้วก็อยู่ไม่ไกลประเทศเราเลย ประเทศที่ว่านี้ก็คือ “เวียดนาม” นั่นเอง โดยเศรษฐกิจเวียดนามมีโอกาสเติบโตได้มาก อันเนื่องมาจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจพื้นฐานในประเทศเวียดนามเอง มาดูกันดีกว่าว่า การลงทุนผ่านกองทุนเวียดนามจะมีโอกาสเติบโตได้มากขนาดไหนกัน

* บริการทางการเงิน (Financial Service) ลงทุนในธนาคารพาณิชย์ของรัฐ (Vietcombank) ถือเป็นธนาคารที่มีผลกำไรมากที่สุด ให้บริการสินเชื่อ และธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ

** อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ลงทุนใน Vingroup เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดัชนี VN30 พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่าง VinCity

*** วัสดุพื้นฐาน (Consumer Defensive) ลงทุนใน Hoa Phat Group ซึ่งเป็น บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ผลิตและจำหน่ายเหล็ก ไม้แปรรูป สินค้าตกแต่งภายในรวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเขตอุตสาหกรรม 

อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทุนเวียดนามได้รับความสนใจ ?

 1. เศรษฐกิจภาพรวมที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19
 2. โครงสร้างประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยแรงงาน คิดเป็น 60% จากทั้งหมด
 3. ค่าแรงเฉลี่ยต่อวันค่อนข้างต่ำ
 4. ความผันผวนของค่าเงินต่ำ
 5. เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติสูงที่สุดในอาเซียน
 6. รัฐบาลมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
 7. Valuation ดัชนีหุ้นเวียดนาม ณ ปัจจุบัน (2 มี.ค. 2564) มีระดับ PE Ratio อยู่ที่ 18.03 เท่า และมี Forward PE ที่ 14.67 เท่า ซึ่งเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้วยังมีความน่าสนใจอยู่มาก

นโยบายการลงทุนกองทุนเวียดนาม

 • PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

ลงทุนตราสารทุนเวียดนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 • ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

ลงทุนตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพเติบโตในอนาคต จากเศรษฐกิจของเวียดนาม

 • ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในกองทุนรวมหรืออีทีเอฟต่างประเทศ หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือธุรกิจในเวียดนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 • KFVIET-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

ลงทุนตราสารทุนเวียดนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 • K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

เน้นลงทุนตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามหรือดำเนินธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งหน่วย CIS, Property,Infra เวียดนาม หรือกองทุน ETF​ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 • UVO กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์

กระจายการลงทุนครอบคลุมหุ้นเวียดนามผ่านกองทุนที่มีกลยุทธ์การบริหารในเชิงรุก (Active Portfolio Management) ซึ่งบริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนชาวเวียดนามซึ่งมีประสบการณ์ในตลาดหุ้นเวียดนามมายาวนาน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บอกได้เลยว่าเวียดนามเป็นที่น่าจับตามองมาก รองจากจีนแผ่นดินใหญ่

เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มอุปโภคบริโภค รับเหมาก่อสร้าง และกลุ่มท่องเที่ยว นั้นได้รับอานิสงค์จากนโยบายรัฐบาล และการพัฒนาโครงสร้างภายในประเทศเวียดนาม

ถ้าอยากลงทุนผ่านกองทุนเวียดนาม ก็สามารถลงทุนได้เลยที่แอป FinVest มีกองทุนเวียดนามที่สนใจให้เลือกหลายกอง

Powered by Robowealth, Morningstar

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน