กลยุทธ์ลงทุน “กองทุนรวม” อย่างไรให้ปัง

ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 การลงทุนในช่วงนี้นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักลงทุน ในการสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้น แต่หากมีการวางแผนและทำความเข้าใจในการลงทุน การทำกำไรก็ไม่ถึงกับยากเกินไป

วันนี้แอดมินจึงอยากแนะนำกลยุทธ์เล็ก ๆ สำหรับการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อให้เพื่อน ๆ ทุกคนได้แนวทางการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองก่อนเริ่มต้นการลงทุน

กองทุนรวมคืออะไร ?

กองทุนรวม คือ การนำเงินของนักลงทุน ผ่านการขาย “หน่วยลงทุน” มาลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท และบริหารโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพเพื่อสร้างผลตอบแทนตามแผนการลงทุนที่วางไว้ จากนั้นจะนำผลตอบแทนมาคืนให้กับผู้ซื้อหน่วยลงทุน ในรูปแบบของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น หรือเงินปันผลตามสัดส่วนการลงทุน

5 กลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม

เงินทองต้องวางแผน การลงทุนก็เช่นกัน โดยเฉพาะการวางแผนการลงทุนในกองทุนรวมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเราควรทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อจะได้จัดสรรเงินลงทุน และกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสม โดยกองทุนรวม สามารถแบ่งลักษณะพอร์ตการลงทุนออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1.พอร์ตระมัดระวัง Conservative Fund

ความเสี่ยงน้อยที่สุด มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตํ่ามากๆ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และเงินฝากธนาคาร

2.พอร์ตรายได้ Income Fund

ความเสี่ยงปานกลาง – ตํ่า เหมาะกับผู้ที่ต้องการรายได้ประจำ เน้นลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูง

3. พอร์ตสมดุล Growth – Income Fund 

ความเสี่ยงปานกลาง เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ของบริษัทที่กำลังเติบโต ตราสารหนี้ รวมไปถึงหุ้นของบริษัทที่มีฐานะทางการเงินดี จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ

4.พอร์ตเติบโต Growth Fund

ความเสี่ยงสูง เน้นการทำกำไร ลงทุนในเฉพาะบริษัทที่กำลังเติบโต โดยเฉพาะหุ้นสามัญเป็นหลัก

5.พอร์ตเติบโตเร็ว Aggressive Growth Fund

ความเสี่ยงสูงมาก เน้นการทำกำไรเหมือนกับพอร์ตเติบโต ต่างตรงที่จะเน้นลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งใหม่หรือบริษัทร่วมทุนที่มีการเติบโตสูง

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ผลตอบแทนคือสิ่งสำคัญที่นักลงทุนอยากทราบก่อนเริ่มต้นลงทุน ทั้งนี้การลงทุนมีทั้งกำไรและขาดทุน ซึ่งผลตอบแทนของกองทุนรวม ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ 

1.มูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain)

ผลกำไรส่วนต่างของการลงทุน เกิดจากการที่เราซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในราคาหนึ่ง และหลังจากนั้นหน่วยลงทุนมีมูลค่าที่สูงขึ้น พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ การซื้อถูกไปขายแพงนั่นเอง

2.เงินปันผล (Dividend)

กองทุนรวมสามารถแบ่งออกเป็น กองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผลและไม่จ่ายปันผล ซึ่งแตกต่างกันตรงที่ กองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผลจะเน้นการสร้างกระแสเงินสดให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ส่วนกองทุนรวมที่มีนโยบายไม่จ่ายปันผลจะมุ่งนำเงินไปลงทุนต่อ เพื่อให้หน่วยลงทุนเติบโตแบบทบต้นตลอดระยะเวลาการลงทุน

3.สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

การลงทุนในกองทุนรวมอย่าง SSF หรือ RMF สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามกฏหมาย โดยต้องทำการศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน 

การลงทุนที่ดีควรเรียนรู้และศึกษา เพื่อหาสไตล์การลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายและสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยการจัดพอร์ตที่ดี ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการประสบความสำเร็จในการลงทุน ^_^ 

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน