สินทรัพย์แบบไหนที่เราควรมี และความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์

Asset Class คืออะไร ?

กลุ่มสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากกว่าสินทรัพย์ชนิดอื่น ๆ สามารถโยกย้าย และเปลี่ยนสัดส่วนการถือครอง ไปเป็นสินทรัพย์ชนิดอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เหมาะกับการหยิบมาทำกลยุทธ์ Asset Allocation ในการลงทุนเนื่องจากความสามารถในการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1. เงินสดและเงินฝาก (สภาพคล่องสูง, ความเสี่ยงต่ำ, ผลตอบแทนต่ำ)

สินทรัพย์สภาพคล่องที่มีความสามารถพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ชนิดอื่น ๆ ได้ตลอดเวลาและมีความเสี่ยงต่ำในการถือครอง ทั้งนี้จะมีข้อจำกัดด้านผลตอบแทนอยากถือครองไว้ที่จะเป็นการลงทุน เนื่องจากวิธีที่จะได้ผลตอบแทนคือในรูปแบบดอกเบี้ยเงินฝาก และผลตอบแทนปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5% – 1.5% ต่อปีเท่านั่น ในรูปแบบความเสี่ยงนั่นคือค่าเฉลี่ยของเงินเฟ้อที่จะอยู่ที่เฉลี่ย 3%

2. ตราสารหนี้ (สภาพคล่องต่ำ, ความเสี่ยงปานกลาง, ผลตอบแทนปานกลาง)

ตราสารหนี้ที่เรารู้จักกันก็มี พันธบัตรรัฐบาล, ตั๋วเงินคลัง, หุ้นกู้ภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งจะมีระยะเวลาการไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย และลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไป  ข้อดีของตราสารหนี้ถ้าจะเอามาจัดพอร์ตคือ ความผันผวนด้านผลตอบแทนมีน้อยกว่าหุ้น ได้ผลตอบแทนคงที่ และได้รับสิทธิ์ในการชำระหนี้ตามกฏหมายก่อนผู้ถือหุ้น

3. ตราสารทุน (สภาพคล่องสูง, ความเสี่ยงสูง, ผลตอบแทนสูง)

ตราสารทุน หรือคนทั่วไปเรียกว่าหุ้น คือตราสารที่แสดงสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของกิจการ โดยหวังสิทธิ์ในการออกเสียง ส่วนแบ่งกำไร (เงินปันผล) และส่วนต่างราคาหุ้นเป็นผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นมีรูปแบบหลักๆอยู่สองประเภทคือ

  • เก็งกำไรในราคาหุ้น เพื่อหวังผลของกำไรในการซื้อขายหุ้น
  • ลงทุนในมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น (VI) เติบโตของราคาหุ้น และเงินปันผล

4. ตราสารอนุพันธ์ (สภาพคล่องต่ำ, ความเสี่ยงสูงมาก, ผลตอบแทนสูงมาก)

ตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารประเภทหนึ่ง ที่ใช้สำหรับบริหารความเสี่ยงซึ่งตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารชนิดหนึ่งที่ซับซ้อนและค่อนข้างจะเข้าใจยาก แต่หากมีประสบการณ์และความเข้าใจ จะมีประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยง อนุพันธ์ที่เป็นที่นิยมของนักลงทุน คือ ฟิวเจอร์ส และออพชั่น การลงทุนหรือเก็งกำไรในอนุพันธ์จึงต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่สูง ถึงจะลงทุนได้สำเร็จ ทั้งนี้เหมาะสำหรับการจัดในพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่สูง แต่นักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

5. ทองคำ (สภาพคล่องสูง, ความเสี่ยงปานกลาง, ผลตอบแทนปานกลาง)

การลงทุนทองคำถือเป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่งที่สามารถทำได้ง่าย มีหลักการเพียงแค่นำเงินของเราไปซื้อทองคำ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของทองคำหรือตั๋วสัญญา โดยที่วางแผนระยะเวลาหรือความต่างของราคาที่มีการเติบโตขึ้นตามระยะเวลา ในด้านของความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถรับมือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันและ

6. กองทุนรวม (ขึ้นอยู่กับกองทุนและประเภทของกองทุนตามนโยบายของผู้บริหารกองทุน)

กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายตั้งแต่ลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำอย่างเงินฝากออมทรัพย์และตลาดเงิน ไปจนถึงลงทุนในทองคำ อสังหาฯ อนุพันธ์ ที่มีความเสี่ยงสูง แถมยังลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศได้ด้วย 

นักลงทุนสามารถจัดพอร์ตการลงทุนโดยเปลี่ยนแปลงตามระดับความเสี่ยงที่ได้วางแผนไว้ โดยแบ่งตามสัดส่วนของกองทุนแต่ละประเภท ให้ตรงกันเป้าหมายการเงิน และตามประสบการณ์ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน