Weekly Insight 19 มิ.ย. 2566 | FED คงดอกเบี้ย เงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัว

Weekly Insight 19 มิ.ย. 2566 | FED คงดอกเบี้ย เงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัว

FED คงดอกเบี้ย
เงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัว

Update ประจำสัปดาห์

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) สหรัฐฯ เดือน พ.ค.ออกมาขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 2 ปี  โดยขยายตัว 4.0% (YoY) และ 0.1% (MoM) น้อยกว่าที่ตลาดคาดที่ 4.1% (YoY) และ 0.2% (MoM) ตามลำดับ นอกจากนี้ Fed ยังประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามที่ตลาดคาด ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อการเกิด Recession

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับขึ้น

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประกาศตรึงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% ตามที่ตลาดคาด และเดินหน้าใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ (Ultra Loose Monetary Policy) ด้วยการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง หนุนเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังเติบโตต่อได้

ตลาดหุ้นจีนปรับขึ้น

PBOC ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Medium-term lending Facility (MLF) ลงจากระดับ 2.75% สู่ระดับ 2.65% ตามที่ตลาดคาดหวัง พร้อมทั้งอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบมูลค่า 2.37 แสนล้านหยวน และยังประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนระยะเวลา 7 วันครั้งแรกในรอบ 10 เดือน ลงเป็น 1.9% จาก 2% พร้อมทั้งอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบมูลค่า 2 พันล้านหยวน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เกิดความล่าช้ากว่าที่คาด

ตลาดหุ้นอินเดียปรับขึ้น

กระทรวงสถิติของอินเดียเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ร่วงลงสู่ระดับ 4.25% (YoY) ในเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี จากระดับ 4.7% (YoY) ในเดือน เม.ย.ส่งผลให้ธนาคารกลางอินเดียไม่ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย

กองทุนรวมแนะนำประจำสัปดาห์

กองทุนรวมหุ้นเติบโตทั่วโลก

ONE-UGG-RA

กองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยี AI

KT-WTAI-A

กองทุนรวมหุ้นเวียดนาม

PRINCIPAL VNEQ-A

กองทุนรวมหุ้นพลังงานยั่งยืน

MRENEW-A

กองทุนรวมหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่

KT-Ashares-A

กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก

UGIS-N

Related Posts