Weekly Insight 21 ส.ค. 2566 | FOMC ย้ำให้ความสำคัญเงินเฟ้อมากสุด เศรษฐกิจญี่ปุ่นออกมาแข็งแกร่ง

Weekly Insight 21 ส.ค. 2566 | FOMC ย้ำให้ความสำคัญเงินเฟ้อมากสุด เศรษฐกิจญี่ปุ่นออกมาแข็งแกร่ง

┏━━━━━━━━━━━━━┓

🍭DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร? กดดูเลย👆

🍭มัดรวมโปรโมชันกองทุนหลายต่อ ที่เดียวจบ อ่านเพิ่มเติม👆

┗━━━━━━━━━━━━━┛

Update ประจำสัปดาห์

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลง

Fed เผยรายงานการประชุมประจำวันที่ 25-26 ก.ค. ระบุว่า กรรมการส่วนหนึ่งมีความกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากเกินไปนั้นอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เผชิญกับความเสี่ยง ในขณะที่กรรมการส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมเงินเฟ้อ แม้เงินเฟ้อเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง แต่ก็ยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2%

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับลดลง

GDP ในไตรมาส 2/66 ขยายตัว 6.0% (YoY) แข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัวเพียง 0.8% อย่างไรก็ตามดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.3% (YoY) มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5% ซึ่งอาจส่งผลให้ BOJ อาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้เข้มงวดมากขึ้นในอนาคต

ตลาดหุ้นจีนปรับลดลง

บริษัทไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีน ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงนิวยอร์กของสหรัฐฯ เพื่อขอพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 15 ของกฎหมายล้มละลาย โดยเอเวอร์แกรนด์ประสบปัญหาการผิดนัดชำระหนี้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนส่งผลให้เกิดวิกฤตหนี้สินภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน

ตลาดหุ้นไทยปรับลดลง

กนง. เผยมุมมองว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ได้เข้าใกล้ระดับที่เหมาะสมกับเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงด้านนโยบายการเงินยังควรดูแลให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืน ควบคู่กับให้ความสำคัญกับเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว

กองทุนรวมแนะนำประจำสัปดาห์

กองทุนรวมหุ้นเติบโตทั่วโลก

ONE-UGG-RA

กองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยี AI

KT-WTAI-A

กองทุนรวมหุ้นเวียดนาม

PRINCIPAL VNEQ-A

กองทุนรวมหุ้นพลังงานยั่งยืน

MRENEW-A

กองทุนรวมหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่

KT-Ashares-A

กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก

UGIS-N

Related Posts