นักลงทุนมือใหม่ก็ลงทุนบริษัทชั้นนำระดับโลกได้ ผ่าน K-GA และ KT-IGF-A

นักลงทุนมือใหม่ก็ลงทุนบริษัทชั้นนำระดับโลกได้ ผ่าน K-GA และ KT-IGF-A

นักลงทุนมือใหม่ที่กำลังมองหาว่าจะซื้อกองทุนกองไหนดีที่เหมาะกับมือใหม่เริ่มลงทุน

มือใหม่หัดลงทุนนั้นชอบลงทุนแบบไม่ต้องคิดเองให้ยุ่งยาก ไม่ต้องติดตามข่าวสารมากมาย และมีการกระจายการลงทุนในหลายๆ สินทรัพย์ จึงเหมาะกับกองทุนผสม FinVest แนะนำ กองทุน K-GA และ KT-IGF-A 

เนื่องจากมีการกระจายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายในกองทุนเดียว ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารระยะสั้น และหุ้นกู้ เพื่อกระจายความเสี่ยง ช่วยบริหารการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามสภาวะตลาด ลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้น

โดยทั้ง 2 กองทุนนี้ จะกระจายการลงทุนไปยังบริษัทชั้นนำระดับโลก มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ผลการดำเนินงานดีสม่ำเสมอ เช่น Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Tesla, Johnson & Johnson เป็นต้น โดยบริษัทเหล่านี้ล้วนตั้งการลงทุนอยู่ในสหรัฐฯ ที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการฉีดวัคซีนขององค์การอนามัยโลกผลักดันให้ประชากรสามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้มากขึ้น รวมถึงแนวโน้มการเจรจาการค้าโลกที่ดีขึ้นจากนโยบายไบเดน ทำให้การค้าสหรัฐฯ และจีนดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยรวมแล้วตลาดหุ้นโลกยังคงมีแรงหนุนจากสภาพคล่องต่อไปอีกระยะหนึ่ง

K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

มือใหม่หัดลงทุนบริษัทชั้นนำระดับโลก

เน้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำที่มีแนวโน้มการเติบโต ซึ่งลงทุนในกองทุนหลัก BGF Global Allocation Fund​ A2 USD โดยกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารกองทุนมีความยืดหยุ่น สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้สม่ำเสมอ โดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแลตามสภาวะตลาดและเวลาที่เหมาะสม

อีกทั้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนยังมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและ ตลาดขาลง ในขณะที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน K-GA

กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
K-GA 3.41% 9.79% 30.71%


KT-IGF-A กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
กองทุน K-GA เลือกลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลก ที่มีผลประกอบการโดดเด่น เช่น Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Johnson & Johnson เป็นต้น

กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์สหรัฐฯ ป้องกันความเสี่ยงตลาดขาลง

เน้นลงทุนในสินทรัพย์สหรัฐฯ ที่หลากหลาย และลงทุนในกองทุนหลัก Allianz Income and Growth Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพียงกองเดียว ซึ่งกองทุนหลักนี้จะลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมด 3 ประเภทในสหรัฐฯ ได้แก่ ตราสารหนี้ที่จ่ายผลตอบแทนในอัตราสูง (High Yield Bond) หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) และหุ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  (Equities) แบบมี Covered Calls

โดยการจัดสรรกองทุนซึ่งแบ่งการลงทุนเป็น 3 ประเภทนี้ ได้เลือกมาสร้างเป็นพอร์ตเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ในขณะเดียวกันก็ปกป้องความเสี่ยงขาลงให้กับนักลงทุนด้วยการไม่เข้าไปลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ทั้งหมด 100%

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน KT-IGF-A

กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
KT-IGF-A 3.92% 17.36% 35.50%

ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน

Microsoft ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลก ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์เด่น ๆ คือ ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ และ ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ

Apple ผลิตและขายสินค้า iPhone, iPad, iMac และอุปกรณ์ Gadget ต่าง ๆ ไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก  

Alphabet (Google) พัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในรูปแ บบของ Search Engine โดยทำรายได้จากสื่อโฆษณาต่าง ๆ

Amazon.com ผู้นำบริษัทเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขายสินค้าหลากหลาย และให้บริการขนส่งสินค้าไปทั่วทุกมุมโลก

Related Posts