นักลงทุนมือใหม่ที่กำลังมองหาว่าจะซื้อกองทุนกองไหนดีที่เหมาะกับมือใหม่เริ่มลงทุน

มือใหม่หัดลงทุนนั้นชอบลงทุนแบบไม่ต้องคิดเองให้ยุ่งยาก ไม่ต้องติดตามข่าวสารมากมาย และมีการกระจายการลงทุนในหลายๆ สินทรัพย์ จึงเหมาะกับกองทุนผสม FinVest แนะนำ กองทุน K-GA และ KT-IGF-A 

เนื่องจากมีการกระจายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายในกองทุนเดียว ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารระยะสั้น และหุ้นกู้ เพื่อกระจายความเสี่ยง ช่วยบริหารการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามสภาวะตลาด ลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้น

โดยทั้ง 2 กองทุนนี้ จะกระจายการลงทุนไปยังบริษัทชั้นนำระดับโลก มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ผลการดำเนินงานดีสม่ำเสมอ เช่น Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Tesla, Johnson & Johnson เป็นต้น โดยบริษัทเหล่านี้ล้วนตั้งการลงทุนอยู่ในสหรัฐฯ ที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการฉีดวัคซีนขององค์การอนามัยโลกผลักดันให้ประชากรสามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้มากขึ้น รวมถึงแนวโน้มการเจรจาการค้าโลกที่ดีขึ้นจากนโยบายไบเดน ทำให้การค้าสหรัฐฯ และจีนดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยรวมแล้วตลาดหุ้นโลกยังคงมีแรงหนุนจากสภาพคล่องต่อไปอีกระยะหนึ่ง

K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

มือใหม่หัดลงทุนบริษัทชั้นนำระดับโลก

เน้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำที่มีแนวโน้มการเติบโต ซึ่งลงทุนในกองทุนหลัก BGF Global Allocation Fund​ A2 USD โดยกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารกองทุนมีความยืดหยุ่น สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้สม่ำเสมอ โดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแลตามสภาวะตลาดและเวลาที่เหมาะสม

อีกทั้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนยังมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและ ตลาดขาลง ในขณะที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน K-GA

กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
K-GA 3.41% 9.79% 30.71%


KT-IGF-A กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
กองทุน K-GA เลือกลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลก ที่มีผลประกอบการโดดเด่น เช่น Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Johnson & Johnson เป็นต้น

กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์สหรัฐฯ ป้องกันความเสี่ยงตลาดขาลง

เน้นลงทุนในสินทรัพย์สหรัฐฯ ที่หลากหลาย และลงทุนในกองทุนหลัก Allianz Income and Growth Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพียงกองเดียว ซึ่งกองทุนหลักนี้จะลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมด 3 ประเภทในสหรัฐฯ ได้แก่ ตราสารหนี้ที่จ่ายผลตอบแทนในอัตราสูง (High Yield Bond) หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) และหุ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  (Equities) แบบมี Covered Calls

โดยการจัดสรรกองทุนซึ่งแบ่งการลงทุนเป็น 3 ประเภทนี้ ได้เลือกมาสร้างเป็นพอร์ตเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ในขณะเดียวกันก็ปกป้องความเสี่ยงขาลงให้กับนักลงทุนด้วยการไม่เข้าไปลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ทั้งหมด 100%

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน KT-IGF-A

กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
KT-IGF-A 3.92% 17.36% 35.50%

ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน

Microsoft ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลก ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์เด่น ๆ คือ ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ และ ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ

Apple ผลิตและขายสินค้า iPhone, iPad, iMac และอุปกรณ์ Gadget ต่าง ๆ ไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก  

Alphabet (Google) พัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในรูปแ บบของ Search Engine โดยทำรายได้จากสื่อโฆษณาต่าง ๆ

Amazon.com ผู้นำบริษัทเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขายสินค้าหลากหลาย และให้บริการขนส่งสินค้าไปทั่วทุกมุมโลก

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน