วิธีการลงทะเบียน NDID ของแต่ละธนาคาร

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ติดต่อสมัครได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ  คลิก 
  • ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดแอปพลิเคชันของธนาคาร เลือกเมนู “เพิ่มเติม” และเลือก “บริการ NDID” หรือ คลิก 
  • ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดแอปพลิเคชันของธนาคาร เลือกเมนู “บริการ” และเลือก “บริการ NDID” หรือ คลิก 
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เปิดแอปพลิเคชันของธนาคาร เลือกเมนู “บริการ NDID” คลิก 
  • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดแอปพลิเคชันของธนาคาร เลือกเมนู “บริการอื่น” และเลือก “บริการ NDID” คลิก 
  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) เปิดแอปพลิเคชันของธนาคาร เลือกเมนู “บริการอื่น” คลิก 
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) เปิดแอปพลิเคชันของธนาคาร เลือกเมนู “บริการ NDID” คลิก 
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) ติดต่อสมัครได้ที่สาขาของธนาคาร คลิก

หลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียน NDID เรียบร้อยแล้ว

ท่านจะสามารถกลับไปดำเนินการเปิดบัญชีที่แอป FinVest

โดยเลือกตัวเลือกวิธีการเปิดบัญชีด้วยการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (NDID) และเลือกธนาคารที่ท่านลงทะเบียน NDID ไว้