สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อกองทุนรวมต่างประเทศ 5 กองทุนที่ร่วมรายการ บนแอปพลิเคชัน FinVest ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) สูงสุด 1.605%

ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2564

5 กองทุนที่ร่วมรายการ ดังนี้:

1.กองทุน RobecoSAM SMART Mobility – LU2145465584 จาก RobecoSAM เน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ เติบโต 61.3% ในปี 2563

2.กองทุน Schroder ISF Global Energy Transition – LU1983299162 จาก Schroder ISF เน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดระดับโลก เติบโต 91.90% ในปี 2563

3.กองทุน BNY Mellon Blockchain Innovation – IE00BHPRMN17 จาก BNY Mellon เน้นลงทุนในบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนในหลากหลายอุตสาหกรรม เติบโต 46.19 % ในปี 2563

4.กองทุน Schroder ISF Healthcare Innovation – LU1983299246 จาก Schroder ISF เน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ รวมทั้ง Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer เติบโต 42.5 % ในปี 2563

5.กองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund – IE00BD1DSB51 จาก Baillie Gifford เน้นการแสวงหาบริษัทที่เติบโตอย่างโดดเด่นจากทั่วโลก และเชื่อว่าบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันและความสามารถของผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมจะใช้เวลามากกว่า 5 ปี เติบโต 95.62% ในปี 2563

เงื่อนไขการรับรางวัล:

1.สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อกองทุนรวมต่างประเทศ 5 กองทุนที่ร่วมรายการ บนแอปพลิเคชัน FinVest ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2564 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) สูงสุด 1.605%

2.เพื่อรับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขาย ลูกค้าจะต้องซื้อกองทุนรวมต่างประเทศขั้นต่ำ 30,000 บาท ต่อรายการ

3.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้

4.เงินรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

5.บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

6.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ [email protected] โทร. +662 026 6222

คำเตือน
*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

 

 

 

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน