แค่โหลด และเปิดบัญชีลงทุนสำเร็จ

รับเงินเข้าบัญชี FinVest  200 บาท!

slant-separator

สำหรับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียน และเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน FinVest

1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ
1.ขอสงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียน พร้อมเปิดบัญชีลงทุนสำเร็จ ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 รับฟรี 200 บาท เข้า E-Wallet ในแอป FinVest
2. บริษัทฯ จะโอนเงินเข้า E-Wallet ของลูกค้าภายใน 30 วันทำการ หลังจากลูกค้าได้รับ SMS ยืนยันการเปิดบัญชีสำเร็จ
3.จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ
4.สิทธิ์พิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
6.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ FinVest Call Center โทร. 02 026 6222 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น. เว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์)
คำเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ดาวน์โหลด
slant-separator

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด