COVID-19, โจ ไบเดน, ค่าเงินแข็งค่า อะไรทำให้ต้องห้ามพลาด “ตลาดหุ้นเอเชีย”

2020-12-25T18:07:37+07:00December 25, 2020|

Highlight TMBAGLF   เน้นลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund Emerging Asia   เน้นคัดเลือกหุ้นที่มีอัตราส่วนต่อผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูง มีการให้น้ำหนักในคะแนนด้าน ESG   เน้นลงทุนในกลุ่ม Information Technology และ ...