ลงทุนแบบ Core & Satellite จังหวะดีก็ทำกำไร แต่พลาดมาก็ไม่เสียหาย

2020-12-29T22:33:54+07:00December 29, 2020|

เนื่องจากการลงทุนระยะยาวนั้น มักจะให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่า รวมไปถึงมีความผันผวนน้อยกว่าการลงทุนในระยะสั้น ทำให้เป็นที่นิยมของนักลงทุน เพราะสามารถทำให้ถึงเป้าหมายการลงทุนได้โดยใช้เงินลงทุนน้อยกว่าอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าดูจากผลตอบแทนในอดีตจะพบว่า ในบางปี ตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์บางประเภทสามารถสร้างผลตอบแทนได้กว่า 100% และในบางปีก็อาจติดลบได้ถึง 50% หรือเงินลงทุนหายไปครึ่งหนึ่งได้เช่นกัน ซึ่งหากนักลงทุนไม่วางแผนตั้งแต่แรก อาจทนการขาดทุนไม่ได้ ทำให้ต้องขายขาดทุนไป เพื่อจำกัดความเสี่ยงในรูปแบบนี้ จึงเกิดกลยุทธ์การลงทุนแบบ Core ...