บินไปลงทุนในตลาดเวียดนามดีขนาดไหน ?

2020-12-02T17:09:56+07:00November 20, 2020|

Highlight กองทุน KFVIET-A นโยบายการลงทุน กระจายการลงทุนในกองทุน J.P. Morgan Vietnam Opportunity Fund และกองทุน ETF อีก 2 กองทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มสภาพคล่อง นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ แต่โดยปกติจะป้องกันความเสี่ยงร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ...