สถานการณ์หนักแบบไหน ก็ตั้งรับได้ “Asset Allocation” กลยุทธ์การตั้งรับแบบเรย์ ดาลิโอ

2021-01-06T16:48:01+07:00January 6, 2021|

เมื่อต้องกลับมาเจอสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอีกครั้ง นักลงทุนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีหัวใจสำคัญในการปรับเปลี่ยนการจัดพอร์ตด้วย “Asset Allocation”  ซึ่ง Asset Allocation ก็คือการจัดพอร์ตด้วยการลงทุนในสินทรัพย์หลาย ๆ ประเภท เพื่อตั้งรับการเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน แบบในตอนนี้ กลยุทธ์ที่ได้มักจะรับความนิยมและกล่าวถึงเป็นอย่างมาก มักจะเป็นกลยุทธ์ที่ เรย์ ดาลิโอ นักลงทุนผู้ทรงอิทธิพลของโลกนำมาปรับใช้ จุดเด่นก็คือ ...