เริ่มต้นปีใหม่ 2021 ใครที่กำลังวางแผนการลงทุนกองทุนรวมอยู่ตอนนี้ ลองมาดูสถิติกันดีกว่าว่า Morningstar ได้จัดอันดับประเภทของกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดในปี 2020 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

Morningstar จัดอันดับประเภทของกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดในปี 2020 ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตส่วนใหญ่นั้น ได้รับประโยชน์จากการแพร่ระบาด COVID-19 เช่น กลุ่มเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ โกลบอล จีน และสหรัฐฯ เป็นต้น

ตารางแสดง 5 อันดับประเภทกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดในปี 2020

อันดับที่ 1 Global Technology อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 41.24%

อันดับที่ 2 Global Health Care อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 28.83%

อันดับที่ 3 Global Equity อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 19.37%

อันดับที่ 4 China Equity อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 18.65%

อันดับที่ 5 US Equity อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 16.23%

อันดับที่ 1: Global Technology อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 41.24%

เนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนมากขึ้น โดยในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 เทคโนโลยีถูกนำมาประยุกต์ใช้เกือบทุกอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก อีกทั้งผู้บริโภคทั่วไปก็ยังนำมาใช้จากการ WFH ส่งผลให้กองทุน Tech มีผลตอบแทนเติบโตขึ้นเป็นอันดับ 1

ตารางแสดง 5 อันดับกองทุนโกลบอลเทคโนโลยีผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี (%)

ที่มา: Morningstar Direct, 14 Dec 2020

ตัวอย่างเช่น หากเริ่มต้นลงทุนผ่าน KTAM World Technology Artificial Intelligence Equity Fund (KT-WTAI-A) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จะได้รับเงินสะสมเป็นจำนวน 179,130 บาท

อันดับที่ 2: Global Health Care อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 28.83%

กลุ่มเฮลธ์แคร์เติบโตขึ้น จากมาตรการล็อกดาวน์ทั่วโลก ทำให้ผู้คนออกจากบ้านไม่ได้ และความตระหนักถึงสุขภาพที่เพิ่มขึ้น เริ่มตั้งแต่จากการทำประกันสุขภาพ การปรึกษาหมอออนไลน์ผ่าน TeleHealth เป็นต้น ส่งผลให้กองทุน Global Health Care มีผลตอบแทนเติบโตขึ้นเป็นอันดับ 2

ตารางแสดง 5 อันดับกองทุนโกลบอลเฮลธ์แคร์ผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี (%)

ที่มา: Morningstar Direct, 14 Dec 2020

ตัวอย่าง หากเริ่มต้นลงทุนผ่าน TISCO Global Digital Health Equity (TGHDIGI) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จะได้รับเงินสะสมเป็นจำนวน 172,590 บาท

อันดับที่ 3: Global Equity อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 19.37%

เนื่องจากธุรกิจโลกชั้นนำล้วนเข้ามามีบทบาทสำคัญผ่านชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะ Social Media เป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวัน เช่น Facebook และ Line หรือ การชอปปิงผ่าน E-Commerce เช่น Lazada และ Shopee ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยแอปพลิเคชันเหล่านี้ล้วนเป็นกิจการของบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทพยายามพัฒนา ผลิตสินค้า และการบริการใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์โลก ดังนั้นหุ้นชั้นนำโลกจึงมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 3

ตารางแสดง 5 อันดับกองทุนโกลบอลอิควิตี้ผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี (%)

ที่มา: Morningstar Direct, 14 Dec 2020

ตัวอย่าง หากเริ่มต้นลงทุนผ่าน ONE Ultimate Global Growth RA Fund (ONE-UGG-RA) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จะได้รับเงินสะสมเป็นจำนวน 195,140 บาท

อันดับที่ 4: China Equity อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 18.65%

จีนเป็นประเทศแรกที่เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปัจจุบันสถานการณ์กลับมาคลี่คลาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาแข็งแกร่งอย่างชัดเจนในลักษณะ V-Shape หลังช่วงการระบาด โดยในช่วงที่ผ่านมาจีนยังคงใช้นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยเพียง 6% ของ GDP ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐฯที่ใช้ไปถึง 13% ของ GDP ทำให้จีนยังคงมีนโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกมาก ส่งผลให้กลุ่มกองทุนหุ้นจีนจึงมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเป็นลำดับที่ 4

ตารางแสดง 5 อันดับกองทุนไชน่าอิควิตี้ผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี (%)

ที่มา: Morningstar Direct, 14 Dec 2020

ตัวอย่าง หากเริ่มต้นลงทุนผ่าน Asset Plus Evolution China Equity (ASP-EVOCHINA) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จะได้รับเงินสะสมเป็นจำนวน 157,560 บาท

อันดับที่ 5: US Equity อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 16.25%

ปี 2020 ที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในตลาดแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ที่กองทุนเติบโตอย่างโดดเด่น เช่น กลุ่ม Software, Hardware, Online Service และ Cloud เป็นต้น อีกทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯ เกิดสภาพคล่องสูง จากการอัดฉีดนโยบายทางการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้กลุ่มกองทุนหุ้นสหรัฐฯ จึงมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเป็นลำดับที่ 5

ตารางแสดง 5 อันดับกองทุนยูเอสอิควิตี้ผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี (%)

ที่มา: Morningstar Direct, 14 Dec 2020

ตัวอย่าง หากเริ่มต้นลงทุนผ่าน K USA Equity-A(A) (K-USA-A(A)) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จะได้รับเงินสะสมเป็นจำนวน 168,500 บาท

และนี้คือการจัดอันดับประเภทของกองทุนเด็ดๆ ที่ได้รับผลตอบแทนสูงจาก Morningstar ซึ่งเราสามารถนำไปวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามเราต้องคอยติดตามเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู่เรื่อย ๆ เพราะเราก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเงินทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะเคลื่อนย้ายไปลงทุนกลุ่มใดในปี 2021 บ้าง

Powered by Robowealth, Morningstar

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน