เปิดโอกาสเป็นเจ้าของหุ้นสุดแกร่งแดนมังกรผ่าน 2 กองทุนธีมจีน UCI และ ASP-EVOCHINA

เปิดโอกาสเป็นเจ้าของหุ้นสุดแกร่งแดนมังกรผ่าน 2 กองทุนธีมจีน UCI และ ASP-EVOCHINA

หลังจากการเปิดประเทศของจีน จนกระทั่งปัจจุบันตลาดหุ้นจีนมีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเมื่อคนจีนมีรายได้เพิ่มขึ้น หนุนให้เกิดอุตสาหกรรมยุคใหม่ (New Economy) มากขึ้น ทำให้เกิดการ Disruption ของกลุ่มธุรกิจ New Economy เช่น Consumer Discretionary, Information Technology และ Health Care ซึ่งได้เข้ามาแทนที่กลุ่มธุรกิจ Old Economy เช่น Energy และ Financials 

จีนเป็นประเทศที่มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งครอบคลุมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา

ในปี 2018 จีนเป็นประเทศอันดับที่ 2 ของโลกที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา จากการสนับสนุนของรัฐบาลจีนที่ได้ออกมาตรการสนับสนุนให้บริษัทหรือกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มที่มีการลงทุนในด้านนี้มีสิทธิในการลดหย่อนภาษี หรือลดอัตราภาษี รวมทั้งรัฐบาลยังมีการผ่อนเกณฑ์ในการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมจากต่างประเทศให้มาเริ่มธุรกิจและลงทุนในจีนมากขึ้น

ปัจจุบันจีนกำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่จะเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในอนาคต ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing Technology), เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor), เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Technology) และ 5G เป็นต้น

นอกจากการพัฒนานวัตกรรมที่กล่าวมาแล้วจีนยังพยายามเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตภายในประเทศให้เป็นรูปแบบ Smart Manufacturing มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

Autonomous Driving เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่น่าจับตามองอย่างหนึ่งในจีนเนื่องจากจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวเป็นจำนวนมากและขนาดตลาดก็ยังสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแล้วจีนยังเป็นประเทศที่มีการลงทุนในด้านการวิจัยยาใหม่ ๆ ซึ่งการพัฒนานี้เป็นส่วนหนึ่งของแผน Healthy China 2030 ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและบริการด้านสุขภาพภายในประเทศ

ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน จีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสมัยใหม่มากขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจีนมีแผนที่จะทำให้ประเทศไม่มีการปล่อยก๊าซดังกล่าวภายในปี 2060 

จากที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าหุ้นจีนมีแนวโน้มการเติบโตในระดับที่สูงและหุ้นเหล่านี้ต่างได้รับผลประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนโดยตรง

UCI กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

เน้นลงทุนหุ้นจีน A-Shares ในกลุ่ม Innovation และกลุ่มภาคการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ลงทุนในกองทุนหลัก United China A-Shares Innovation Fund คัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up เป็นหลักเพื่อหาหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม หรือบริษัทที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตสูงและได้รับประโยชน์จากการบริโภคในประเทศจีนเป็นหลัก

ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้

เน้นลงทุนในการเติบโตของประเทศจีน โดยจับเทรนด์การเติบโตสู่ยุคเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) รวมถึงสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง (Value Added) ลงทุนในหุ้นเติบโตระยะยาว ลงทุนในกองทุนหลัก Mirae Asset China Growth Equity Fund โดยส่วนใหญ่จะลงทุนอุตสาหกรรมกลุ่มอุปโภคบริโภค (Consumer) บริการสุขภาพ (Health care) และอีคอมเมิร์ซ (E-commerce)

ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน

Kweichow Moutai บริษัทสุราที่ใหญ่อันดับ 1  ของโลก และมีมูลค่าบริษัทติด 10 อันดับในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้อีกทั้งผลิตภัณฑ์เหมาไถได้รับการยกย่องว่าเป็นเหล้าจีนที่ดีที่สุด

Tencent Holdings บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของจีน ซึ่งทำธุรกิจ​มากมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันออนไลน์ รวมทั้งเป็นเจ้าของแอป Wechat ชื่อดังและธุรกิจเกมออนไลน์

Eve Energy บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

Related Posts