หลังจากการเปิดประเทศของจีน จนกระทั่งปัจจุบันตลาดหุ้นจีนมีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเมื่อคนจีนมีรายได้เพิ่มขึ้น หนุนให้เกิดอุตสาหกรรมยุคใหม่ (New Economy) มากขึ้น ทำให้เกิดการ Disruption ของกลุ่มธุรกิจ New Economy เช่น Consumer Discretionary, Information Technology และ Health Care ซึ่งได้เข้ามาแทนที่กลุ่มธุรกิจ Old Economy เช่น Energy และ Financials 

จีนเป็นประเทศที่มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งครอบคลุมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา

ในปี 2018 จีนเป็นประเทศอันดับที่ 2 ของโลกที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา จากการสนับสนุนของรัฐบาลจีนที่ได้ออกมาตรการสนับสนุนให้บริษัทหรือกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มที่มีการลงทุนในด้านนี้มีสิทธิในการลดหย่อนภาษี หรือลดอัตราภาษี รวมทั้งรัฐบาลยังมีการผ่อนเกณฑ์ในการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมจากต่างประเทศให้มาเริ่มธุรกิจและลงทุนในจีนมากขึ้น

ปัจจุบันจีนกำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่จะเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในอนาคต ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing Technology), เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor), เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Technology) และ 5G เป็นต้น

นอกจากการพัฒนานวัตกรรมที่กล่าวมาแล้วจีนยังพยายามเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตภายในประเทศให้เป็นรูปแบบ Smart Manufacturing มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

Autonomous Driving เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่น่าจับตามองอย่างหนึ่งในจีนเนื่องจากจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวเป็นจำนวนมากและขนาดตลาดก็ยังสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแล้วจีนยังเป็นประเทศที่มีการลงทุนในด้านการวิจัยยาใหม่ ๆ ซึ่งการพัฒนานี้เป็นส่วนหนึ่งของแผน Healthy China 2030 ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและบริการด้านสุขภาพภายในประเทศ

ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน จีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสมัยใหม่มากขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจีนมีแผนที่จะทำให้ประเทศไม่มีการปล่อยก๊าซดังกล่าวภายในปี 2060 

จากที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าหุ้นจีนมีแนวโน้มการเติบโตในระดับที่สูงและหุ้นเหล่านี้ต่างได้รับผลประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนโดยตรง

UCI กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

เน้นลงทุนหุ้นจีน A-Shares ในกลุ่ม Innovation และกลุ่มภาคการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ลงทุนในกองทุนหลัก United China A-Shares Innovation Fund คัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up เป็นหลักเพื่อหาหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม หรือบริษัทที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตสูงและได้รับประโยชน์จากการบริโภคในประเทศจีนเป็นหลัก

ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้

เน้นลงทุนในการเติบโตของประเทศจีน โดยจับเทรนด์การเติบโตสู่ยุคเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) รวมถึงสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง (Value Added) ลงทุนในหุ้นเติบโตระยะยาว ลงทุนในกองทุนหลัก Mirae Asset China Growth Equity Fund โดยส่วนใหญ่จะลงทุนอุตสาหกรรมกลุ่มอุปโภคบริโภค (Consumer) บริการสุขภาพ (Health care) และอีคอมเมิร์ซ (E-commerce)

ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน

Kweichow Moutai บริษัทสุราที่ใหญ่อันดับ 1  ของโลก และมีมูลค่าบริษัทติด 10 อันดับในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้อีกทั้งผลิตภัณฑ์เหมาไถได้รับการยกย่องว่าเป็นเหล้าจีนที่ดีที่สุด

Tencent Holdings บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของจีน ซึ่งทำธุรกิจ​มากมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันออนไลน์ รวมทั้งเป็นเจ้าของแอป Wechat ชื่อดังและธุรกิจเกมออนไลน์

Eve Energy บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน