เปิดโอกาสบินไปลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก

กับ 2 กองทุนผลตอบแทนสม่ำเสมอ UGIS-N และ SCBFINA

ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงและภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ำ ใครที่เป็นนักลงทุนมือใหม่หรือกำลังมองหากองทุนสำหรับมือใหม่ที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับต่ำเนื่องจากสภาวะตลาดที่ผันผวน

“กองทุนรวมตราสารหนี้” สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ให้แก่นักลงทุนได้

เนื่องจากกองทุนรวมตราสารหนี้จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชน ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย เพราะตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอ และมีความผันผวนที่ต่ำกว่าสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น ทองคำ หุ้น หรืออสังหาริมทรัพย์

ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่มีการบริหารความเสี่ยงให้กองทุนมีระดับความผันผวนต่ำ FinVest แนะนำกองทุน UGIS-N และ SCBFINA ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

 

 

UGIS-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

เปิดโอกาสบินไปลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการจัดสรรสินทรัพย์และเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ ตราสารหนี้ของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตราสารหนี้สถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสาร Basel III

ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund (Class I) ที่มีประสบการณ์การลงทุนระดับโลก ซึ่งมีนโยบายการลงทุนแบบ Active เน้นสร้างผลตอบแทนพร้อมควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำ และพยายามสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้แก่นักลงทุน

โดยกองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผัวผวนต่ำ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างสม่ำเสมอและสูงกว่าเงินฝาก รวมถึงต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลายภูมิภาค นอกจากนี้กองทุนนี้ยังเหมาะสมกับนักลงทุนที่กังวลต่อความผันผวนของตลาดหุ้นที่มีแนวโน้มปรับตัวลง แล้วไม่รู้ลงทุนอะไรดี เนื่องจาก ตราสารหนี้ ทองคำ และอสังหาฯ ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ในภาวะตลาดดังกล่าว

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน UGIS-N

กองทุน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
UGIS-N 2.84% 9.93% 4.08%

 

SCBFINA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า

มือใหม่หัดลงทุน กองทุนความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสม่ำเสมอ

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หลากหลายภูมิภาคที่มีการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก เช่น ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์

กองทุน SCBFINA มีการกระจายการลงทุนตราสารหนี้ไปหลากหลายภูมิภาค ทำให้กองทุนมีการกระจุกตัวในสหรัฐฯ น้อยเมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย จึงสามารถสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่ากองทุนประเภทเดียวกัน

ลงทุนในกองทุนหลัก Nomura Global Dynamic Bond Fund โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนี (Unconstrained) บริหารกองทุนใช้มุมมองมหภาค (Top-down Macro) และการคัดเลือกวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว (Bottom-up Selection) มีการปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวะตลาด ผสมผสานคัดเลือกการลงทุนจากมุมมองเศรษฐกิจ เพื่อช่วยในการจัดการและบริหารพอร์ตการลงทุน

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน SCBFINA

กองทุน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
SCBFINA 1.47% 8.50% 4.17%

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน