ตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ในชื่อกองทุนบอกอะไรเราบ้าง ?

ตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ในชื่อกองทุนบอกอะไรเราบ้าง ?

ตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ในชื่อกองทุนบอกอะไรเราบ้าง ?
ตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ในชื่อกองทุนบอกอะไรเราบ้าง ?

🎓 คำถามที่คนเริ่มลงทุนอยากรู้มากที่สุด

ตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ในชื่อกองทุนบอกอะไรเราบ้าง

𝐀 – 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: ชนิดสะสมมูลค่า ไม่มีการจ่ายปันผลออกมา โดยผลประโยชน์จากการลงทุนจะนำไปลงทุนต่อทั้งหมด

เหมาะกับใคร? นักลงทุนที่ต้องการให้เงินลงทุนเติบโตแบบทบต้นและไม่ต้องการกระแสเงินสด

ตัวอย่าง?

SCBINDEQ(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)

.

𝐃 – 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐝: ชนิดจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมในแต่ละรอบเวลา และเมื่อจ่ายแล้ว NAV จะปรับลดลง เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%

เหมาะกับใคร? นักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสด

ตัวอย่าง?

KFHEALTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล

.

𝐑 – 𝐑𝐞𝐝𝐞𝐦𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧: ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามแต่ละช่วงเวลา และเมื่อจ่ายแล้ว จำนวนหน่วยลงทุนจะลดลง

เหมาะกับใคร? นักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดโดยไม่ต้องการเสียภาษี

ตัวอย่าง?

K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

.

𝐄 – 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐬: ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการและการขาย

เหมาะกับใคร? นักลงทุนที่ต้องการประหยัดค่าธรรมเนียม แต่อาจจะมีการกำหนดยอดซื้อสูงสุดและไม่สะดวกต่อการบันทึกรวมพอร์ต

ตัวอย่าง?

SCBTRAVEL(E) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

.

𝐒𝐒𝐅 – 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐮𝐧𝐝: กองทุนรวมเพื่อการออม

เหมาะกับใคร? นักลงทุนที่ต้องการใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีและต้องการออมเงินระยะยาว 10 ปีขึ้นไป

ตัวอย่าง?

ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม

.

𝐑𝐌𝐅 – 𝐑𝐞𝐭𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐮𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐅𝐮𝐧𝐝: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

เหมาะกับใคร? นักลงทุนที่ต้องการใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีและต้องการออมเงินเพื่อยามเกษียณ

ตัวอย่าง?

KFUSRMF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

.

—–

อักษรอื่น ๆ

𝐀𝐈 – 𝐀𝐜𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫: ชนิดกองทุนสำหรับนักลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อย อาจเป็นนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่

𝐔𝐈 – 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐭𝐡: ชนิดกองทุนสำหรับนักลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น

𝐈 – 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫: ชนิดกองทุนสำหรับนักลงทุนสถาบันเท่านั้น

𝐏 – 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐅𝐮𝐧𝐝: ชนิดกองทุนสำหรับนักลงทุนกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น

𝐑 – 𝐑𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥: ชนิดกองทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อย

𝐔 – 𝐔𝐧𝐢𝐭 𝐥𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝: ประกันชีวิตควบการลงทุน

—–

ห้ามลืมอ่านตรงนี้

1.หลักการข้างต้นตัวอักษรเป็นการบอกชนิดกองทุนคร่าว ๆ เพราะบางกองทุนอาจจะใช้ตัวอักษรแตกต่างออกไปเช่น UGIS-N เป็นชนิดสะสมมูลค่า ขณะที่ UGIS-A เป็นชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือในบางครั้งกองทุนมีปันผลก็ไม่สามารถทราบได้จากชื่อ เช่น KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม

2.บางกองทุนตัวอักษรก็มาไม่ครบ เช่น SCBRMS&P500 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ ที่จาก ‘RMF’ เหลือเพียง ‘RM’ เท่านั้น

3.กองทุนสามารถมากับหลาย ๆ กลุ่มของตัวอักษรข้างต้นร่วมกันได้ เช่น KFGGSSF ที่เป็น SSF และปันผล อย่างไรก็ตาม RMF จะไม่มาพร้อมกับอักษร D และ R เพราะจะเป็นการสะสมมูลค่าในระยะยาวเท่านั้น

4.ตัวอักษรบางทีก็มาเป็นขีด เช่น KFHEALTH-D บางทีก็มาเป็นวงเล็บ เช่น K-GINCOME-A(R) และบางทีก็ไม่ได้อยู่ท้ายสุด เช่น SCBRMS&P500

5.ควรตรวจสอบจากหนังสือชี้ชวนทุกครั้งถึงรายละเอียดของแต่ละกองทุน

💸เปิดบัญชีกับ FinVest วันนี้ รับ K-CASH เป็นเงินขวัญถุง เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest มูลค่า 200 บาท ฟรี !!! 💰💰💰 >>>>> https://finve.st/s70dk

┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่ายๆ

⭐️ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 42 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗เริ่มลงทุน – แอป FinVest https://finve.st/82bxs

🔗สอบถาม – Line https://finve.st/v2nxq

🔗ติดตาม – Instagram https://finve.st/710rb

🔗อ่านบทความ – Website https://finve.st/4datg

┗━━━━━━━━━━━━━┛

#FinVest#YourWingsYourWays#ตราสารหนี้#ตราสารทุน#ลงทุน#ดอกเบี้ย#ปันผล#กองทุนรวม#ตลาดเงิน#moneymarket#สินทรัพย์ทางเลือก#กองทุนทอง#กองทุนน้ำมัน#กองรีท#REITs#IFF

Related Posts