มีเงินแต่ไม่อยากเสี่ยง ต้องลอง Term Fund IPO เข้าใหม่ 11 กองทุน โดย FinVest

มีเงินแต่ไม่อยากเสี่ยง ต้องลอง Term Fund IPO เข้าใหม่ 11 กองทุน โดย FinVest

สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาแหล่งฝากเงินระยะสั้น 3 ถึง 6 เดือน ต้องบอกว่าตอนนี้คือเวลาทองของคุณเพราะ Term Fund ออกใหม่ถี่มาก

เพื่อไม่ให้เสียเวลา ไปเริ่มกันเลยครับ┏━━━━━━━━━━━━━┓

🎤 รวมโปรโมชันกองทุน

😎 DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร?

😎 3 เหตุผล ทำไม FinVest Fund Screener เป็น ฟีเจอร์ กองทุน ที่ดีที่สุด

😎 |AMC Pick| กองทุนแนะนำโดยบลจ. จาก FinVest🆕 IPO กองทุนธีม Term Fund


Term Fund คืออะไร ?

 • กองทุนตราสารหนี้ที่มีการกำหนดระยะเวลาลงทุนชัดเจน
 • เน้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
 • เสนอขายเป็นรอบ ซื้อได้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

Term Fund ดีอย่างไร ?

 • คาดการณ์ผลตอบแทนล่วงหน้าได้
 • ระดับความเสี่ยงต่ำไปจนถึงปานกลาง
 • เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝาก แต่ไม่อยากแบกความเสี่ยง📈 Term Fund ระยะเวลา 3 เดือน1.


ข้อมูลสำคัญของ KTGOV3M23

ลงทุนใน: 

 • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลังรัฐบาลญี่ปุ่น 75% 
 • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลังรัฐบาลไทย 25% 

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.05%

อายุโครงการ: 3 เดือน

Rating: FITCH F1+

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ KTGOV3M23

 • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลังรัฐบาลญี่ปุ่น 75% และ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลังรัฐบาลไทย 25% 
 • ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน
 • ใช้กลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ KTGOV3M23

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท

ความเสี่ยง: 3
2.


ข้อมูลสำคัญของ LHJGOV3M3

ลงทุนใน: ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นประเทศญี่ปุ่น

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.05%

อายุโครงการ: 3 เดือน

Rating: FITCH F1+

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ LHJGOV3M3

 • กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้รัฐบาล หรือ กระทรวงการคลังของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ออก
 • ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน
 • ใช้กลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ LHJGOV3M3

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท

ความเสี่ยง: 3
3.


ข้อมูลสำคัญของ SCBGOV3M14

ลงทุนใน: ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 1.90%

อายุโครงการ: 3 เดือน

Rating: AAA

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ SCBGOV3M14

 • กองทุนจะลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ใช้กลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ SCBGOV3M14

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

ความเสี่ยง: 3

📈 Term Fund ระยะเวลา 6 เดือน4.


ข้อมูลสำคัญของ KFSGB6M3

ลงทุนใน: ลงทุนในตั๋วเงินคลังรัฐบาลสิงคโปร์

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.10%

อายุโครงการ: 6 เดือน

Rating: AAA

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ KFSGB6M3

 • กองทุนจะลงทุนในพันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง ที่รัฐบาลสิงค์โปรเป็นผู้ออก
 • ป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (fully hedge)
 • ใช้กลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ KFSGB6M3

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท

ความเสี่ยง: 3
5.


ข้อมูลสำคัญของ SCBGOV6M12

ลงทุนใน: 

 • ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 90%
 • ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 10%

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.10%

อายุโครงการ: 6 เดือน

Rating: F1+

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ SCBGOV6M12

 • ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 90% และ ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 10%
 • ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน
 • ใช้กลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ SCBGOV6M12

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

ความเสี่ยง: 3
6.


ข้อมูลสำคัญของ UGOV6M11

ลงทุนใน: ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.05%

อายุโครงการ: 6 เดือน

Rating: AAA

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ UGOV6M11

 • กองทุนจะลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ใช้กลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ UGOV6M11

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: ไม่กำหนด

ความเสี่ยง: 3
7.


ข้อมูลสำคัญของ ES-GOVCP6M17

ลงทุนใน: ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.00%

อายุโครงการ: 6 เดือน

Rating: AAA

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ ES-GOVCP6M17

 • ลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ใช้กลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ ES-GOVCP6M17

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

ความเสี่ยง: 3
8.


ข้อมูลสำคัญของ KFTGB6M28

ลงทุนใน: ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย 

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.00%


อายุโครงการ: 6 เดือน

Rating: AAA

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ KFTGB6M28

 • กองทุนจะลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ใช้กลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ KFTGB6M28

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท

ความเสี่ยง: 39.


ข้อมูลสำคัญของ MGOV6M7

ลงทุนใน: ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.00%

อายุโครงการ: 6 เดือน

Rating: AAA

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ MGOV6M7

 • กองทุนจะลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ใช้กลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ MGOV6M7

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

ความเสี่ยง: 3
10.


ข้อมูลสำคัญของ KTGOV6M19

ลงทุนใน: 

 • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลังรัฐบาลญี่ปุ่น 75% 
 • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลังรัฐบาลไทย 25% 

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.00%

อายุโครงการ: 6 เดือน

Rating: A-1 แลั F1+ สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ประเทศญี่ปุ่น

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ KTGOV6M19

 • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลังรัฐบาลญี่ปุ่น 75% และ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลังรัฐบาลไทย 25% 
 • ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน
 • ใช้กลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ KTGOV6M19

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท

ความเสี่ยง: 3
11.


ข้อมูลสำคัญของ SCBGOV6M11

ลงทุนใน: ลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลัง

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.00%

อายุโครงการ: 6 เดือน

Rating: AAA

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ SCBGOV6M11

 • กองทุนจะลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ใช้กลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ SCBGOV6M11

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

ความเสี่ยง: 3

👍 ทุกกองทุนซื้อขายได้ผ่านแอป FinVest


┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗 สอบถาม – LINE

🔗 ติดตาม – Facebook | Instagram

🔗 อ่านบทความ – Website

┗━━━━━━━━━━━━━┛

#FinVest #YourWingsYourWays


**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Related Posts