พบกับ บลจ. ใหม่ Phillip Capital ใน FinVest ได้แล้ววันนี้

พบกับ บลจ. ใหม่ Phillip Capital ใน FinVest ได้แล้ววันนี้

พบกับ บลจ. ใหม่ Phillip Capital ใน FinVest ได้แล้ววันนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (PAMC) ทีมีความ เชี่ยวชาญการบริหารจัดการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน หรือ ตราสารหนี้ ให้กับนักลงทุนทั้งประเภทบุคคลและสถาบัน    ดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยวัตถุประสงค์การสร้างอัตราผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาวที่สูงสุด และพันธกิจที่จะให้บริการด้านการจัดการลงทุนที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่การได้รับผลตอบแทนที่มากกว่านักลงทุน มีการคาดการณ์ไว้ภายใต้ความเสี่ยง
     โดยมีกองทุนโดดเด่นอย่าง PWIN : Phillip World Innovation Fund กองทุนหุ้น INNOVATION ติดอันดับ 10 กองทุนผลตอบแทนสูงสุดในปี 2020

กองทุน PWIN ลงทุนใน  Theme ที่โดดเด่นเป็น Megatrend ของโลก ไม่ว่าจะเป็น Biotechnology, Internet Innovation, Cyber security, Industrial Innovation และ Video Games & E-sports โดยทางกองทุนยึดหลักการลงทุน อ้างอิงจากโอกาสการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน จากการเติบโตในอนาคต 

ความโดดเด่นของกองทุน PWIN คือการลงทุนแบบ Fund of Funds ไม่ยึดติดกับกองทุนในต่างประเทศกองใดกองหนึ่งเพียงกองทุนเดียว สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้อย่างคล่องตัว ลงทุนผ่านกองทุน ETF ในต่างประเทศ บริหารพอร์ตการลงทุนอย่างแม่นยำและเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยทีม ARK research ที่มีผลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ทันทุกเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาด

เหมาะกับใคร
– ผู้ลงทุนที่ต้องการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ หรือ กองทุนรวม ETF ซึ่งยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนต่างประเทศได้
– ผู้ที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
– ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
.
ไม่เหมาะกับใคร
– ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน
– ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนต่างประเทศได้

Powered by Robowealth, Medium

Related Posts