จัดพอร์ตกองทุน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

     กองทุนรวมถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนที่มีความน่าสนใจและเป็นตัวช่วยในการออมเงินไปสูงการสร้างความมั่งคั่ง สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่อาจจะไม่มีเวลาในการศึกษาหรือติดตามข่าวสารการลงทุนสินทรัพย์ที่มีมากกว่าทั่วโลกในหลากหลายรูปแบบ โดยที่กองทุนรวมมีทีมงานบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นมืออาชีพที่ควรเป็นผู้ที่ดูแลการลงทุนให้กับเรา โดยมีแกนหลักเป็นผู้จัดการกองทุนดูแลในส่วนของการคัดเลือกหุ้นและกำหนดนโยบายการลงทุนของแต่ละกองหรือธีมการลงทุนที่มีความแตกต่างกัน ทำให้กองทุนมีให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งกองทุนรวมเป็นรูปแบบการนำเงินลงทุนของนักลงทุนรายย่อยมารวบรวมเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ แล้วไปจดทะเบียนในฐานะนิติบุคคล เพื่อนำไปลงทุนตามกลยุทธการลงทุนซึ่งเราสามารถทราบรายละเอียดส่วนนี้ได้ผ่านหนังสือชี้ชวนการลงทุน

ซึ่งผู้ถือกองทุน หรือนักลงทุนที่ซื้อกองทุนรวมจะได้เป็นหน่วยลงทุน โดยเป็นหลักฐานรับรองในการเป็นเจ้าของไปกับบริษัทจัดการกองทุน รวมไปถึงผลตอบแทนที่ได้กลับมาไม่ว่าจะเป็น ส่วนต่างของราคากองทุน (Capital Gain) เงินปันผล (Dividend) หรือมูลค่าสุทธิของกองทุนเติบโต NAV (Net Asset Value)

FinVest แนะนำ 3 วิธีจัดพอร์ตตามระยะเป้าหมายการลงทุนฉบับมนุษย์เงินเดือนตามระยะเวลาและเป้าหมายลงทุนดังนี้

 

 

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน