3 วิธีจัดพอร์ตกองทุน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

3 วิธีจัดพอร์ตกองทุน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

จัดพอร์ตกองทุน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

     กองทุนรวมถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนที่มีความน่าสนใจและเป็นตัวช่วยในการออมเงินไปสูงการสร้างความมั่งคั่ง สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่อาจจะไม่มีเวลาในการศึกษาหรือติดตามข่าวสารการลงทุนสินทรัพย์ที่มีมากกว่าทั่วโลกในหลากหลายรูปแบบ โดยที่กองทุนรวมมีทีมงานบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นมืออาชีพที่ควรเป็นผู้ที่ดูแลการลงทุนให้กับเรา โดยมีแกนหลักเป็นผู้จัดการกองทุนดูแลในส่วนของการคัดเลือกหุ้นและกำหนดนโยบายการลงทุนของแต่ละกองหรือธีมการลงทุนที่มีความแตกต่างกัน ทำให้กองทุนมีให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งกองทุนรวมเป็นรูปแบบการนำเงินลงทุนของนักลงทุนรายย่อยมารวบรวมเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ แล้วไปจดทะเบียนในฐานะนิติบุคคล เพื่อนำไปลงทุนตามกลยุทธการลงทุนซึ่งเราสามารถทราบรายละเอียดส่วนนี้ได้ผ่านหนังสือชี้ชวนการลงทุน

ซึ่งผู้ถือกองทุน หรือนักลงทุนที่ซื้อกองทุนรวมจะได้เป็นหน่วยลงทุน โดยเป็นหลักฐานรับรองในการเป็นเจ้าของไปกับบริษัทจัดการกองทุน รวมไปถึงผลตอบแทนที่ได้กลับมาไม่ว่าจะเป็น ส่วนต่างของราคากองทุน (Capital Gain) เงินปันผล (Dividend) หรือมูลค่าสุทธิของกองทุนเติบโต NAV (Net Asset Value)

FinVest แนะนำ 3 วิธีจัดพอร์ตตามระยะเป้าหมายการลงทุนฉบับมนุษย์เงินเดือนตามระยะเวลาและเป้าหมายลงทุนดังนี้

Related Posts