พิเศษ! สำหรับลูกค้า FinVest ที่มียอดลงทุนสะสมสุทธิใน 3 กองทุนที่ร่วมรายการ ได้แก่ ABGS-A, ABAGS และ ABSM ทุกๆ 25,000 บาท รับหน่วยลงทุน ABGS-A มูลค่า 50 บาทไปเลย (ขั้นต่ำ 25,000 บาทต่อกองทุน)

📌 เงื่อนไข
– โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564 – 8 มกราคม 2565
– ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงจะได้รับสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
– บริษัทฯ จะดำเนินการนำหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของลูกค้าที่ดำเนินการตามเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใน 31 พฤษภาคม 2565


กองทุนทั้งหมดนี้ สามารถซื้อผ่าน แอป FinVest กันได้เลยที่ https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th


FinVest แนะนำ 3 กองทุนจาก abrdn

ธีมหุ้น Small Cap ทั่วโลก แนะนำ ABGS-A 

ABGS-A หาโอกาสลงทุนทั่วโลกในบริษัทขนาดเล็กในวันนี้ ที่อาจกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในวันหน้า และลงทุนครอบคลุมธีมสำหรับอนาคต ตัวอย่างการลงทุน เช่น Generac บริษัทผลิตระบบไฟฟ้าสำรอง, Future บริษัทสื่อที่เกี่ยวข้องกับ Lifestlye ของอังกฤษ และ Paylocity แพลตฟอร์มที่ช่วยดูแลการจ่ายเงินพนักงาน เป็นต้น

 

ธีมหุ้น US Small Cap แนะนำ ABAGS

ABAGS เน้นลงทุนหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐฯ ตอบรับการเติบโตของภาคเศรษฐกิจใหม่ ไม่พลาดทุกธีมลงทุน กับบริษัทที่มีศักยภาพก้าวไปเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอนาคต ตัวอย่างการลงทุนเช่น LCI , Cyberark บริษัทซึ่งทำเกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ First Interstate Bancsytem บริษัทด้านธนาคารแถบรัฐ Montana ในสหรัฐฯ เป็นต้น

 

ธีมหุ้นไทย แนะนำ ABSM

ABSM ลงทุนในบริษัทไทยขนาดกลางและเล็กที่มีโอกาสก้าวมาเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอนาคต ด้วยการเฟ้นหาหุ้นพื้นฐานดี และมีการเติบโตต่อเนื่อง ภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม ตัวอย่างการลงทุนเช่น CPN หรือ เซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งธุรกิจหลักคือให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า , HomePro ค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้าน , Tisco ซึ่งทำธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อเพื่อการบริโภคอุปโภค เป็นต้น

คำเตือน
– ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันถึงอนาคต
– การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

#FinVest #YourWingsYourWays

เงื่อนไขในการได้รับของสมนาคุณ

1. ยอดเงินลงทุนสะสม ในแต่ละกองทุนที่ร่วมรายการ ได้แก่ ABGS-A, ABAGS และ ABSM ในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย 8 ธันวาคม 2564 – 8 มกราคม 2565 เท่านั้น และไม่มีการทำรายการขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกตั้งแต่หลังช่วงเวลาส่งเสริมการขายถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยมีเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิการรับของสมนาคุณดังนี้
• ยอดเงินลงทุนสะสมในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 25,000 บาทในคลาสเดียวกัน และไม่มีการทำรายการขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกตั้งแต่หลังช่วงเวลาส่งเสริมการขายถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยทุกๆ 25,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุนของทุน ABGS-A มูลค่า 50 บาท
ตัวอย่างที่ 1 ลงทุนสะสมในกองทุน ABSM 50,000 บาท หากไม่มีการทำรายการขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกตั้งแต่หลังช่วงเวลาส่งเสริมการขายถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุน ABGS-A มูลค่า 100 บาท
ตัวอย่างที่ 2 ลงทุนสะสมในกองทุน ABGS-A 200,000 บาท หากมีการทำรายการขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกตั้งแต่หลังช่วงเวลาส่งเสริมการขายถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิในการรับของสมนาคุณ
ตัวอย่างที่ 3 ลงทุนสะสมในกองทุน ABSM 10,000 บาท และ ABGS-A 15,000 บาท และไม่มีการทำรายการขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกตั้งแต่หลังช่วงเวลาส่งเสริมการขายถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 แต่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิในการรับของสมนาคุณ เนื่องจากยอดลงทุนสะสมแยกตามแต่ละกองทุนไม่ถึงขึ้นต่ำที่ 25,000 บาท

2. ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ผลรวมของยอดซื้อกองทุนรวมที่ร่วมรายการในกองเดียวกัน โดยทำรายการซื้อ ภายในช่วงระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2564 – 8 มกราคม 2565 โดยบริษัทจะคำนวณยอดเงินสะสมโดยคำนวณแยกตามแต่ละกองทุนและตามแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. ผู้ลงทุนต้องไม่มีการทำรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกตั้งแต่หลังช่วงเวลาส่งเสริมการขายถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 บริษัทจะทำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (ABGS-A)
ให้แต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หากมีรายการขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนตั้งแต่หลังช่วงเวลาส่งเสริมการขายถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ให้ถือว่าผู้ลงทุนไม่ได้รับสิทธิในการรับของสมนาคุณ

4. โครงการส่งเสริมการขายนี้สำหรับนักลงทุนทั่วไป ยกเว้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

5. รายละเอียดการส่งเสริมการขายจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามสิทธิที่ได้รับเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทของสมนาคุณ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้

6. บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโครงการนี้

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนประการใดเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแปลความถ้อยคำ และความหมายในประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยคำวินิจฉัยของบริษัทให้ถือเป็นที่ยุติ

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน