กองทุนเข้าใหม่ IPO และ Relaunch เดือน กรกฎาคม 2567 โดย FinVest

กองทุนเข้าใหม่ IPO และ Relaunch เดือน กรกฎาคม 2567 โดย FinVest


ใครดู MV เพลงใหม่ของลิซ่าแล้ว ยกมือขึ้น

เชื่อว่าหลายคนได้ดูแล้ว

ทีนี้ลองมาดูกองทุนเข้าใหม่เดือน กรกฎาคมของ FinVest บ้าง

โดยกองทุนมาใหม่ในเดือนนี้มีธีม

 • ThaiESG
 • Multi Asset ที่รับประกัน NAV
 • ตราสารหนี้ทั่วโลก
 • กองทุนหุ้นสหรัฐฯ
 • Term Fund

รวมถึงมีกองทุนอีก 4 กองทุนที่เปลี่ยน กองแม่ ด้วย

เอาล่ะ จะมีกองไหนน่าสนใจบ้าง ไปดูกันเลย


┏━━━━━━━━━━━━━┓

🎤 รวมโปรโมชันกองทุน

😎 DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร?

😎 3 เหตุผล ทำไม FinVest Fund Screener เป็น ฟีเจอร์ กองทุน ที่ดีที่สุด

😎 |FinVest Pick| กองทุนแนะนำ จาก FinVest

😎 |AMC Pick| กองทุนแนะนำโดยบลจ. จาก FinVest
กองทุน ThaiESG 1. ธีม: ตราสารหนี้ไทย
 2. นโยบายการลงทุน: ลงทุนตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน
 3. จุดเด่นกองทุน: ได้สิทธิลดหย่อนภาษีวงเงินพิเศษเพิ่ม 300,000 บาท และ เหมาะกับคนที่ลงทุนระยะยาว เพราะยิ่งได้มีโอกาสผลตอบแทนที่มากขึ้น 
 4. ระดับความเสี่ยง: 3
 5. นโยบายปันผล: ไม่มี
 6. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 7. IPO (Initial Public Offering): 24 มิ.ย – 1 ก.ค. 67
 8. หนังสือชี้ชวน: คลิก
กองทุน Multi Asset
 1. ธีม: Multi-asset
 2. นโยบายการลงทุน: ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท บริหารโดย Amundi Asset Management
 3. จุดเด่นกองทุน: รับประกันเงินลงทุนตามเงื่อนไข** ด้วยกลไก Step-up เมื่อลงทุนครบกําหนดอายุกองทุน โดยให้ Amundi Asset Management จัดการ
 4. ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
 5. ระดับความเสี่ยง: 5
 6. นโยบายปันผล: ไม่มี
 7. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 8. IPO (Initial Public Offering): 28 มิ.ย – 12 ก.ค. 67
 9. หนังสือชี้ชวน: คลิก
กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก
โปรโมชัน: UGISFX-N สามารถสับเปลี่ยนเข้าจาก UGIS-N /UGIS-A ตั้งแต่  27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2567 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า


 1. ธีม: ตราสารหนี้ทั่วโลก
 2. ผลตอบแทนกองทุนหลักย้อนหลัง 10 ปี: 4.01% ต่อปี
 3. นโยบายการลงทุน: ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund
 4. จุดเด่นกองทุน: สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ ผ่านการกระจายการลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก ที่มีคุณภาพ 1. ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน: กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 2. ระดับความเสี่ยง: 5
 3. นโยบายปันผล: ไม่มี
 4. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: ไม่กำหนด
 5. IPO (Initial Public Offering): 27 มิ.ย – 9 ก.ค. 67
 6. หนังสือชี้ชวน: คลิก
กองทุนหุ้นสหรัฐฯ 1. ธีม: หุ้นสหรัฐฯ
 2. ผลตอบแทนกองทุนหลักย้อนหลัง 5 ปี: 17.39% ต่อปี
 3. นโยบายการลงทุน: ลงทุนในกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds – US Core Equity Fund
 4. จุดเด่นกองทุน: ผสมผสานระหว่าง Style Position Engine และ Stock Selection Engine โดยกองทุนหลักมีความยืดหยุ่นในการกำหนดสไตล์การลงทุน ว่าจะเป็นแบบ Value, Growth, Quality หรือ Momentum ให้สอดคล้องกับแนวโน้มและภาวะตลาด 1. การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน :
  1. M-USEQH : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
  2. M-USEQUH : ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 
 2. ระดับความเสี่ยง: 6
 3. นโยบายปันผล: ไม่มี
 4. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 5. IPO (Initial Public Offering): 25 มิ.ย – 3 ก.ค. 67
 6. หนังสือชี้ชวน: คลิก

กองทุน Term Fund 3 เดือน
 1. ชื่อไทย: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 20 
 2. ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 1.90%
 3. ลงทุนใน: พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลัง – ไทย
 4. นโยบายการลงทุน: การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
 5. ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : ไม่มี
 6. Rating: AAA
 7. อายุโครงการ: 3 เดือน
 8. ระดับความเสี่ยง: 3
 9. นโยบายปันผล: ไม่มี
 10. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 11. IPO (Initial Public Offering): 25 มิ.ย – 1 ก.ค. 67
 12. หนังสือชี้ชวน : คลิก


 1. ชื่อไทย: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 21
 2. ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 1.90%
 3. ลงทุนใน: พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลัง – ไทย
 4. นโยบายการลงทุน: การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
 5. ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : ไม่มี
 6. Rating: AAA
 7. อายุโครงการ: 3 เดือน
 8. ระดับความเสี่ยง: 3
 9. นโยบายปันผล: ไม่มี
 10. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 11. IPO (Initial Public Offering): 2 – 8 ก.ค. 67
 12. หนังสือชี้ชวน : คลิก
กองทุน Term Fund 6 เดือน
 1. ชื่อไทย: กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M12
 2. ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.10%
 3. ลงทุนใน: ตั๋วเงินคลังรัฐบาลญี่ปุ่น
 4. นโยบายการลงทุน: การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
 5. ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : เต็มจำนวน
 6. Rating: F1+Fitch
 7. อายุโครงการ: 6 เดือน
 8. ระดับความเสี่ยง: 3
 9. นโยบายปันผล: ไม่มี
 10. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
 11. IPO (Initial Public Offering): 2 – 8 ก.ค. 67
 12. หนังสือชี้ชวน : คลิก


 1. ชื่อไทย: กองทุนเปด แอล เอช พันธบัตร 6M2
 2. ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.10%
 3. ลงทุนใน: พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลัง – ไทย
 4. นโยบายการลงทุน: การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
 5. ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : เต็มจำนวน
 6. Rating: AAA
 7. อายุโครงการ: 6 เดือน
 8. ระดับความเสี่ยง: 3
 9. นโยบายปันผล: ไม่มี
 10. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
 11. IPO (Initial Public Offering): 8 – 12 ก.ค. 67
 12. หนังสือชี้ชวน : คลิก


 1. ชื่อไทย: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 19
 2. ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.05%
 3. ลงทุนใน:
  1. พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารกลาง/ตั๋วเงินคลัง – ญี่ปุ่น 90%
  2. พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารกลาง/ตั๋วเงินคลัง – จีน  10%
 4. นโยบายการลงทุน: การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
 5. ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : เต็มจำนวน
 6. Rating: F1+ (FITCH)
 7. อายุโครงการ: 6 เดือน
 8. ระดับความเสี่ยง: 3
 9. นโยบายปันผล: ไม่มี
 10. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 11. IPO (Initial Public Offering): 1 – 8 ก.ค. 67
 12. หนังสือชี้ชวน : คลิก

กองทุน Relaunchกองแม่เดิม : 

 • Principal Global Property Securities Fund
 • iShares Global REIT ETF

กองแม่ใหม่ : 

 • Nuveen Global Real Estate Carbon Reduction Fund 
 • iShares Global REIT ETF


กองแม่เดิม : Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund

กองแม่ใหม่ : iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF


กองแม่เดิม : 

 • T.ROWE PRICE JAPAN EQUITY FUND  80%
 • Nomura ETF – Nikkei 225 20%

กองแม่ใหม่ : 

 • Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund


กองแม่เดิม : 

 • Pinebridge Japan Small Cap Equity Fund
 • Sumi Trust Investment Fund – Japan Small Cap

กองแม่ใหม่ : 

 • Nomura Funds Ireland – Japan Small Cap Equity Fund
┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗 สอบถาม – LINE

🔗 ติดตาม – Facebook | Instagram

🔗 อ่านบทความ – Website

┗━━━━━━━━━━━━━┛

#FinVest #YourWingsYourWays

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Related Posts