ลงทุนกองทุนหุ้นยุคใหม่ชั้นนำระดับโลก

ผ่าน 2 กองทุน ONE-UGG-RA และ ONE-DISC-RA

ปัจจุบันเป็นยุคที่อะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้เกิดจากการขับเคลื่อนของความก้าวหน้าในการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี ๆ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโลก ที่แต่ละประเทศล้วนเข้ามามีอิทธิพลกับเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น โดยทุกการเปลี่ยนแปลงได้ส่งเสริมให้หุ้นหลายประเทศมีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด จนสามารถกลายเป็นหุ้นชั้นนำในระดับประเทศหรือระดับโลกของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้

ทำไมธุรกิจโลกชั้นนำถึงมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ?

ธุรกิจโลกชั้นนำต่างเข้ามามีบทบาทสำคัญผ่านชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะ Social Media ซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวัน เช่น แอปพลิเคชัน Facebook หรือ Line เป็นต้น นอกจากนี้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเราให้หันมาสั่งซื้อของออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือของใช้ส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชัน อย่าง Lazada หรือ Grab เป็นต้นโดยแอปพลิเคชันเหล่านี้ล้วนเป็นกิจการของบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ เราจึงมองว่าการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีดังกล่าว จะสามารถสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

ดังนั้น การเลือกหุ้นโลกชั้นนำที่มีอัตราการเติบโตสูงโดยไม่คำนึงว่าอยู่ในประเทศใด หรือภูมิภาคใดจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการลงทุน

นอกจากนี้ หุ้นโลกชั้นนำเหล่านี้ยังพยายามพัฒนา ผลิตสินค้า และการบริการใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์โลก เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำของโลกต่อไปในอนาคต

กองทุน ONE-UGG-RA และ ONE-DISC-RA จึงเห็นโอกาสการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูงและเปิดโอกาสรับผลตอบแทนจากการกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาค และหลายธุรกิจชั้นนำทั่วโลก

ONE-UGG-RA กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ

ลงทุนหุ้นทั่วโลก ที่มีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตสูง

เน้นลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตโดดเด่น (Exceptional Growth) และมีความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) เหนือคู่แข่งในแต่ละอุตสาหกรรม

ลงทุนในกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ซึ่งมีนโยบายกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภูมิภาค อุตสาหกรรม และมูลค่าตลาดของหุ้นที่ลงทุน โดยใช้กลยุทธ์วิเคราะห์หุ้นแบบ Bottom-up เพื่อค้นหาหุ้นที่มีโอกาสเติบโตโดดเด่นและสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่นักลงทุน

กองทุน ONE-UGG-RA ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ถึง 52.54% และหุ้นตลาดเกิดใหม่ 32.27% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนหลัก ๆ คือ กลุ่ม Consumer Cyclical 42.97% รองลงมา คือ กลุ่ม Communication Services 21.14% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2564)

ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน

Amazon.com ผู้นำบริษัทเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขายสินค้าหลากหลาย และให้บริการขนส่งสินค้าไปทั่วทุกมุมโลก

Tencent Holdings บริษัทไอทียักษ์ใหญ่จีน ซึ่งทำธุรกิจ​มากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันออนไลน์ เจ้าของแอป WeChat ชื่อดังและเจ้าของธุรกิจเกมออนไลน์

Alibaba Group Holding ผู้นำบริษัทด้าน E-Commerce การขายของออนไลน์ค้าปลีก อินเทอร์เน็ต AI และเทคโนโลยีข้ามชาติของจีน

ONE-DISC-RA กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

เปิดโอกาสลงทุนผ่านบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว

เน้นลงทุนหุ้นเติบโตในระยะยาว โดยลงทุนในบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กมีศักยภาพในการเติบโตสูงเพียงพอ ที่จะก้าวไปเป็นบริษัทขนาดใหญ่ได้ในอนาคต

ลงทุนในกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund ซึ่งมีนโยบายการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์วิเคราะห์หุ้นแบบ Bottom-up เพื่อค้นหาการลงทุนระยะยาวในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างโดดเด่น (Emerging Competitive Advantage) โดยจะเลือกลงทุนในบริษัทที่อยู่ในช่วงก่อนเติบโตเต็มที่ (Immaturity) และถือครองหุ้นในระยะยาวเพื่อเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจนั้น ๆ

นอกจากนี้สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ONE-DISC-RA ปัจจุบันลงทุนในสหรัฐฯ ถึง 67.38% รองลงมาเป็น UK 11.27% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนหลัก ๆ คือกลุ่ม Healthcare 30.72% รองลงมาคือกลุ่ม Technology 28.70% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2564)

ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน

Tesla บริษัทผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ของ Elon Musk โดยมีผลงานชื่อดังอย่างรถยนต์ Tesla

Teladoc Health บริษัทผู้พัฒนาระบบเครือข่ายโทรศัพท์ที่เข้ามาช่วยเชื่อมโยงระหว่างคนไข้และบุคคลากรทางการแพทย์ ผ่านแอปปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้ทั่วโลก

Ocado Group ผู้นำตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์สัญชาติอังกฤษรายใหญ่ที่สุดของโลก

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน