ใครที่ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี (SSF/RMF) ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา อย่าลืมรอรับหนังสือรับรองการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี (SSF/RMF) เพื่อใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีของปีที่ผ่านมา โดยหนังสือรับรองนี้จะถูกส่งไปถึงมือลูกค้าตามนโยบายของแต่ละบลจ. FinVest รวบรวมวันจัดส่งเอกสารฉบับจริงและช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ทั้ง 7 บลจ. ให้แล้วที่นี่

การรับหนังสือรับรองการซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี (SSF/RMF)

ประจำปีภาษี 2564

บลจ.จะมีการจัดส่งให้ตามเงื่อนไขดังนี้

บลจ. E-mail ไปรษณีย์ ช่องทางสำหรับ download ด้วยตนเอง

เบอร์ติดต่อ

Call center

KKPAM

บลจ. ทำการจัดส่งแล้ว

  / https://am.kkpfg.com/th/home 02-305-9800

KSAM

จัดส่งไม่เกิน 31 มกราคม 2565

/ /

https://www.krungsriasset.com  

คลิกที่คำว่า “Quicklink”

และกด “หนังสือรับรอง SSF/RMF/LTF”

02-657-5707

KTAM

อยู่ในระหว่างการจัดส่ง

  / https://smarttrade.ktam.co.th/smart/publicreport.aspx 02-686-6100
KASSET     https://www.kasikornasset.com/th/Pages/TaxSaving_CER-Download.aspx 02-673-3888

PRINCIPAL

จัดส่งตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

   / https://easyinvest.principal.th/click/OnlineDocAuthentication.aspx 02-686-9595

PAMC

บลจ. ทำการจัดส่งแล้ว

   / กรณีที่ไม่ได้รับเอกสาร สามารถส่งอีเมลมาขอได้ที่ [email protected] โดยบลจ.จะสอบถามข้อมูลส่วนตัวลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า 02-635-3033
UOBAM     https://www.uobam.co.th/th/Certificate/formverify 02-786-2222

สำหรับผู้ที่ต้องการหนังสือรับรองการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีแบบออนไลน์ สามารถนำเลขผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder) ไปดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ได้ตามเว็บไซต์ของบลจ. ต่าง ๆ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลย

วิธีการค้นหาเลขผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder)

สามารถค้นหาได้จากแอปพลิชัน FinVest โดยเข้าสู่ระบบ แล้วทำตามขั้นตอน ดังนี้

หลังจากนั้นสามารถนำเลขผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder) ไปดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของบลจ. ที่ตัวเองซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีไว้

*สำหรับเลข Unitholder ของ KASSET ลูกค้าต้องเติม 00 ด้านหน้าเลข Unitholder ที่ดูจากแอปฯ FinVest

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน