🆕 ยัง ยังไม่หมด กองทุน IPO มาใหม่กลางเดือนมิถุนายน โดย FinVest

🆕 ยัง ยังไม่หมด กองทุน IPO มาใหม่กลางเดือนมิถุนายน โดย FinVest


ใครยังไม่เคยลงทุน Term Fund บ้าง ยกมือขึ้น

รีบเลยก่อนที่โอกาสจะหมดลงเพราะ Term Fund นั้นเปิดขายเป็นรอบเท่านั้น

ใครอยากฝากเงินแล้วได้ผลตอบแทนดีกว่าธนาคาร ด่วน

ส่วนใครที่ไม่สนใจ Term Fund อยากได้อะไรที่ได้น้ำได้เนื้อกว่านั้น

เราก็มี 2 กองทุนกำลังจะ IPO มาแนะนำเช่นกัน


┏━━━━━━━━━━━━━┓

🎤 รวมโปรโมชันกองทุน

😎 DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร?

😎 3 เหตุผล ทำไม FinVest Fund Screener เป็น ฟีเจอร์ กองทุน ที่ดีที่สุด

😎 |AMC Pick| กองทุนแนะนำโดยบลจ. จาก FinVestกองทุนหุ้น
 • ธีม: ลงทุนระยะยาวในอินเดีย
 • ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี: 14.55% ต่อปี
 • นโยบายการลงทุน: ลงทุนในกองทุนหลัก Robeco Indian Equities
 • จุดเด่นกองทุน: ลงทุนในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโต ผสมผสานความเชี่ยวชาญจากทีมงานระดับท้องถิ่นและระดับโลก เพื่อเฟ้นหาหุ้นคุณภาพสูง ที่ราคาผิดไปจากมูลค่าแท้จริง • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน :
  1. KKP INDIA-H ที่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด
  2. KKP INDIA-UH  ที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
 • ระดับความเสี่ยง: 6
 • นโยบายปันผล: ไม่มี
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • IPO (Initial Public Offering): 17 – 26 มิ.ย. 67
 • หนังสือชี้ชวน : https://media.kkpfg.com/document/2024/Jun/One%20Page%20KKP%20INDIA-H,-UH.pdf


KKP INDIA-H และ KKP INDIA-UH

ช่วง IPO ลด front-end fee เหลือ 1% จาก 1.5% 

นอกจากนี้ในระยะเวลาปกติ KKP INDIA-H และ KKP INDIA-UH ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าและออก


 • ธีม : ลงทุนธีมรับผิดชอบต่อสังคม
 • ผลตอบแทนทบต้นย้อนหลัง 5Y: 10.47%
 • นโยบายการลงทุน: ลงทุนในกองทุนหลัก Templeton Global Climate Change Fund
 • จุดเด่นกองทุน : โลกใกล้เดือด ทำให้เม็ดเงินทั่วโลกมุ่งสู่บริษัทที่ช่วยลดโลกร้อน SCBCLIMATE จึงคัดสรรหุ้นคุณภาพ ผ่านกระบวนการลงทุนที่เข้มข้น ในบริษัททั่วโลกที่มีสินค้าและบริการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
 • ระดับความเสี่ยง: 6
 • นโยบายปันผล: ไม่มี 
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • IPO (Initial Public Offering): 11 – 17 มิ.ย. 67
 • หนังสือชี้ชวน : https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBCLIMATE(A)_SUM.pdf
Term Fund ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนฉ่ำ ดีกว่าฝากธนาคารTerm Fund 3 เดือน
 • ชื่อไทย: กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุน 3M5
 • ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.05%
 • ลงทุนใน: ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคาiระยะสั้นประเทศญี่ปุ่น
 • นโยบายการลงทุน: การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
 • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : เต็มจำนวน
 • Rating: F1+ (FITCH)
 • อายุโครงการ: ประมาณ 3 เดือน
 • ระดับความเสี่ยง: 3
 • นโยบายปันผล: ไม่มี
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
 • IPO (Initial Public Offering): 21 – 27 มิ.ย. 67
 • หนังสือชี้ชวน : https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPFile.aspx?FILESEQUENCE=1&FUNDNAME=LHJGOV3M5&FUNDCOMPRUNCODE=MF04722567&REPORTID=47&PERIOD=2024-06-21


 • ชื่อไทย: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 18
 • ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 1.90%
 • ลงทุนใน: พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลัง – ไทย 
 • นโยบายการลงทุน: การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
 • Rating: AAA
 • อายุโครงการ: ประมาณ 3 เดือน
 • ระดับความเสี่ยง: 3
 • นโยบายปันผล: ไม่มี
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • IPO (Initial Public Offering): 11 – 17 มิ.ย. 67
 • หนังสือชี้ชวน : https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPFile.aspx?FILESEQUENCE=1&FUNDNAME=SCBGOV3M18&FUNDCOMPRUNCODE=MF04592567&REPORTID=47&PERIOD=2024-06-11


 • ชื่อไทย: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 19
 • ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 1.90%
 • ลงทุนใน: พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลัง – ไทย 
 • นโยบายการลงทุน: การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
 • Rating: AAA
 • อายุโครงการ: ประมาณ 3 เดือน
 • ระดับความเสี่ยง: 3
 • นโยบายปันผล: ไม่มี
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • IPO (Initial Public Offering): 18 – 24 มิ.ย. 67
 • หนังสือชี้ชวน : https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPFile.aspx?FILESEQUENCE=1&FUNDNAME=SCBGOV3M19&FUNDCOMPRUNCODE=MF04912567&REPORTID=47&PERIOD=2024-06-18
Term Fund 5 เดือน
 • ชื่อไทย: กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน 5M1
 • ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.05%
 • ลงทุนใน: ตั๋วเงินคลังรัฐบาลเยอรมนี
 • นโยบายการลงทุน: การลผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี)งทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
 • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : เต็มจำนวน
 • Rating: AAA/Fitch
 • อายุโครงการ: ประมาณ 5 เดือน
 • ระดับความเสี่ยง: 3
 • นโยบายปันผล: ไม่มี
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
 • IPO (Initial Public Offering): 17 – 21 มิ.ย. 67
 • หนังสือชี้ชวน : https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPFile.aspx?FILESEQUENCE=1&FUNDNAME=KFGGB5M1&FUNDCOMPRUNCODE=MF04732567&REPORTID=47&PERIOD=2024-06-17


Term Fund 6 เดือน
 • ชื่อไทย: กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M4
 • ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.10%
 • ลงทุนใน: ตั๋วเงินคลังรัฐบาลสิงคโปร์
 • นโยบายการลงทุน: การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
 • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : เต็มจำนวน
 • Rating: AAA/Fitch
 • อายุโครงการ: 6 เดือน
 • ระดับความเสี่ยง: 3
 • นโยบายปันผล: ไม่มี
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
 • IPO (Initial Public Offering): 10 – 19 มิ.ย. 67
 • หนังสือชี้ชวน : https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPFile.aspx?FILESEQUENCE=1&FUNDNAME=KFSGB6M4&FUNDCOMPRUNCODE=MF04352567&REPORTID=47&PERIOD=2024-06-10


 • ชื่อไทย: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 17
 • ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.10%
 • ลงทุนใน:
  1. พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารกลาง/ตั๋วเงินคลัง – ญี่ปุ่น 90%
  2. พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารกลาง/ตั๋วเงินคลัง – จีน  10%
 • นโยบายการลงทุน: การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
 • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : เต็มจำนวน
 • Rating: F1+ (FITCH)
 • อายุโครงการ: ประมาณ 6 เดือน
 • ระดับความเสี่ยง: 3
 • นโยบายปันผล: ไม่มี
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • IPO (Initial Public Offering): 17 – 24 มิ.ย. 67
 • หนังสือชี้ชวน : https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPFile.aspx?FILESEQUENCE=1&FUNDNAME=SCBGOV3M17&FUNDCOMPRUNCODE=MF04412567&REPORTID=47&PERIOD=2024-06-04
Term Fund 1 ปี
 1. ชื่อไทย: กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล 1 ปีซีรี่ส์ 4
 2. ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.10 %
 3. ลงทุนใน: ตั๋วเงินคลัง / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 4. นโยบายการลงทุน: การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
 5. Rating: GOV / BOT
 6. อายุโครงการ: 1 ปี
 7. ระดับความเสี่ยง: 3
 8. นโยบายปันผล: ไม่มี
 9. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 10. IPO (Initial Public Offering): 19 – 26 มิ.ย. 67
 11. หนังสือชี้ชวน : https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPFile.aspx?FILESEQUENCE=1&FUNDNAME=MGOV1Y4&FUNDCOMPRUNCODE=MF04662567&REPORTID=47&PERIOD=2024-06-19
👍 ทุกกองทุน ลงทุนได้แล้ววันนี้ ที่แอปFinVest


┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗 สอบถาม – LINE

🔗 ติดตาม – Facebook | Instagram

🔗 อ่านบทความ – Website

┗━━━━━━━━━━━━━┛

#FinVest #YourWingsYourWays


*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Related Posts