รักษ์โลก สูงวัย AI ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ธีมไหนน่าจับตามอง ปี 2024 FinVest อาสาพาไปชม

รักษ์โลก สูงวัย AI ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ธีมไหนน่าจับตามอง ปี 2024 FinVest อาสาพาไปชม

รักษ์โลก สูงวัย เอไอ ไซเบอร์ ธีมไหนน่าจับตามอง ปี 2024 FinVest อาสาพาไปชมคนในปัจจุบันนั้นไม่ได้มองเพียงประโยชน์ส่วนตนอีกต่อไป แตคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม ในแนวคิด ดีต่อเรา ดีต่อโลก และ ดีต่อสังคม ที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องยึดถือปฏิบัติตามหลัก ESG โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบหลัก 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) ​และธรรมาภิบาล (Governance) ในประเทศไทยเองก็ตื่นตัวในเรื่องนี้ต่อเนื่องจากกระแสของ TESG จากปลายปีที่แล้ว ที่มีการนำปัจจัยด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนมาใช้เป็นองค์ประกอบการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุนมากขึ้น

KT-ESG-A กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดีองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดสังคมสูงวัยจากสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ตามลำดับดังนี้ 

1. สังคมสูงวัย (Aged Society) คือ มีประชากรสูงวัยมากกว่าร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ

2. สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) คือ มีประชากรสูงวัยมากกว่าร้อยละ 14 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ

3. สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) คือ มีประชากรสูงวัยมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ

World Population Prospects ประมาณการว่า จำนวนประชากรบนโลกนี้มีประมาณ 8 พันล้านคน โดยผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีมีอยู่ราว 10 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2050

ยิ่งอายุมากขึ้น สุขภาพยิ่งถดถอย การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ เทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพจึงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลสังคมสูงอายุที่กำลังเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

*จากข้อมูลล่าสุดปี 2022 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย ด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มากถึง 12,116,199 คน (18.3%) จากประชากรทั้งหมดประมาณ 70,080,000 คน

ONE-MEDTECH กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยีเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะในด้าน Generative AI ที่สามารถสื่อสารและหาคำตอบในทุกคำถามได้อย่างชาญฉลาด การใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การใช้ AI ช่วยในงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ งานภาพ งานดนตรี และการใช้ AI เข้ามาช่วยเพิ่มผลิตภาพ ซึ่งจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการจ้างแรงงาน โดยช่วยให้ผู้คนทำงานน้อยลงแต่ได้ผลผลิตที่มากขึ้น เร็วขึ้น จนผู้คนเริ่มหวั่นใจว่า เทคโนโลยี AI จะเข้ามาทำหน้าที่แทนมนุษย์ แต่ในความจริงแล้วผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ได้ต่างหาก ที่จะสร้างความได้เปรียบผู้ที่ไม่ได้ใช้

UBOT กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟองค์กรต่างๆ มีการขับเคลื่อนและปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การเติบโตทางดิจิทัลนี้มาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของการโจมตีทางไซเบอร์ต่อธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม ทั้งรายบุคคล องค์กร หรือภาครัฐ ทำให้ทั่วโลกต้องหันมาลงทุนในอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์

ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ คือ เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยป้องกันสินทรัพย์ดิจิทัล ป้องกันการโจมตีในรูปแบบอาชญากรทางไซเบอร์ เช่น การ Hack ข้อมูล การหลอกลวงผู้ใช้งานเพื่อขโมยข้อมูลหรือทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งการเรียกค่าไถ่จากการล็อครหัสข้อมูล

KFCYBER-A กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗 สอบถาม – LINE

🔗 ติดตาม – Facebook | Instagram

🔗 อ่านบทความ – Website

┗━━━━━━━━━━━━━┛

Related Posts