🚀 กองทุนตัวแร๊งส์ บน FinVest ประจำสัปดาห์ 1 – 7 ม.ค. 2567

🚀 กองทุนตัวแร๊งส์ บน FinVest ประจำสัปดาห์ 1 – 7 ม.ค. 2567

อันดับที่ 1 : PRINCIPAL VNEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า +3.88%

อันดับที่ 2 : PRINCIPAL VTOPP-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า +3.60%

อันดับที่ 3 : K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน +3.55%

อันดับที่ 4 : T-PropInfraFlex กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล +3.53%

อันดับที่ 5 : KKP SM CAP กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY +3.49%อันดับที่ 1 : ONE-STOXXASEAN กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์ +2.15%

อันดับที่ 2 : M-EUBANK กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ +1.90%

อันดับที่ 3 : KWI VIETNAM กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม อิควิตี้ เอฟไอเอฟ +1.63%

อันดับที่ 4 : K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร +1.16%

อันดับที่ 5 : K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า +1.09%อันดับที่ 1 : KKP SM CAP-SSF กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY ชนิดเพื่อการออม +3.49%

อันดับที่ 2 : K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม +3.47%

อันดับที่ 3 : KT-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดเพื่อการออม) +3.09%

อันดับที่ 4 : MPDIVSSF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม +2.45%

อันดับที่ 5 : TLSMALLEQ-SSF กองทุนเปิดทาลิส small cap หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม +2.40%อันดับที่ 1 : KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ +3.49%

อันดับที่ 2 : ONEPROP-RMF กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ +3.28%

อันดับที่ 3 : KT-VIETNAM RMF กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ +2.96%

อันดับที่ 4 : T-PropertyRMF กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ +2.85%

อันดับที่ 5 : TLEQRMF กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ +2.69%ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2567


👍 ทุกกองทุนซื้อขายได้ผ่านแอป FinVest


┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗 สอบถาม – LINE

🔗 ติดตาม – Facebook | Instagram

🔗 อ่านบทความ – Website

┗━━━━━━━━━━━━━┛

#FinVest #YourWingsYourWays

Related Posts