🚀 กองทุนตัวแร๊งส์ บน FinVest ประจำสัปดาห์ 8 – 14 ม.ค. 2567

🚀 กองทุนตัวแร๊งส์ บน FinVest ประจำสัปดาห์ 8 – 14 ม.ค. 2567

อันดับที่ 1 : KT-JPFUND-A กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) +6.50%

อันดับที่ 2 : TMBJE กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity +6.44%

อันดับที่ 3 : KFJPINDX-A กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า +6.43%

อันดับที่ 4 : UBOT กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ +6.38%

อันดับที่ 5 : LHCYBER-A กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า +6.37%อันดับที่ 1 : LHCYBER-ASSF กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า +6.37%

อันดับที่ 2 : KKP TECH-H-SSF กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH – HEDGED ชนิดเพื่อการออม +4.95%

อันดับที่ 3 : PRINCIPAL GOPP-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดเพื่อการออม +4.93%

อันดับที่ 4 : KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม +4.69%

อันดับที่ 5 : SCBIHEALTH(SSF) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดเพื่อการออม) +4.55%อันดับที่ 1 : TMBJERMF กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ +6.44%

อันดับที่ 2 : SCBRMJP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ +6.40%

อันดับที่ 3 : ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ +5.34%

อันดับที่ 4 : KFJAPANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ +5.27%

อันดับที่ 5 : KKP TECH RMF-H กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ – HEDGED +4.95%ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2567


👍 ทุกกองทุนซื้อขายได้ผ่านแอป FinVest


┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗 สอบถาม – LINE

🔗 ติดตาม – Facebook | Instagram

🔗 อ่านบทความ – Website

┗━━━━━━━━━━━━━┛

#FinVest #YourWingsYourWays

Related Posts