กองทุน SSF RMF แนะนำ ทำ DCA จาก บลจ.ยูโอบี

กองทุน SSF RMF แนะนำ ทำ DCA จาก บลจ.ยูโอบี

เร็วใช่ไหมครับ เผลอแป๊บเดียวก็มาช่วงท้ายของปีแล้ว

นักลงทุนคนไหนยังไม่มีกองทุน SSF RMF ในใจไว้ทยอยสะสม พร้อมได้ลดหย่อนภาษี UOBAM เลือกมาให้แล้วครับ

บอกเลยว่า จะ 1 บาท 10 บาท หรือ 100 บาท จะสายเงินน้อยหรือสาย DCA ก็ไม่พลาดได้ลดหย่อนภาษี เพราะกองทุนลงทุนได้ไม่มีขั้นต่ำ!!

ใครรอไม่ไหว ตาม FinVest มาได้เลย!

.

┏━━━━━━━━━━━━━┓

🍭 โปรโมชัน FinVest DCA Cashback รับเงินคืน สูงสุด 0.2%* 👆

🍭 DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร? พร้อมขั้นตอน DCA 👆

🍭 มัดรวมโปรโมชันกองทุนส่งตรงจากบลจ. ครบ จบ ที่เดียว 👆

┗━━━━━━━━━━━━━┛

.

ซีรีส์กองทุน SSF RMF แนะนำ ทำ DCA ส่งตรงจาก บลจ. ชั้นนำ โดย FinVest

หากนักลงทุนคนไหน รับความเสี่ยงได้พอประมาณ พร้อมอยากให้เงินต้นโตขึ้นไปเรื่อยๆ กองทุนนี้เหมาะกับคุณ!

.

UGQG-SSF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

และ

UGQGRMF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

.

ลงทุนใน United Global Quality Growth Fund (กองทุนหลัก) ผ่าน UOB Asset Management (Singapore) ที่ให้ Lazard เป็นผู้บริหารจัดการให้ กองทุนหลักเฟ้นหาหุ้นคุณภาพ ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนจากทั่วโลก

.

ทำไมต้องลงทุนในกองทุน UGQG-SSF และ UGQGRMF

 • Invest in Quality Compounders ลงทุนในบริษัทฯ ที่มีลักษณะ “Compounders” ที่มีคุณภาพและมีการเติบโตที่ยั่งยืนและมีการลงทุนเพื่อต่อยอด (Reinvestment) เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต
 • Long Experience & Track Record ทีมผู้จัดการกองทุนผู้บริหารกลยุทธ์ Global Quality Growth มีประสบการณ์เฉลี่ยในอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี ภายใต้การบริหารงานของ Lazard ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1848 และมีอายุร่วม 175 ปี
 • Unique Structure & Strong Global Network โครงสร้าง Lazard Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Lazard Asset Management ที่มีดำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ Asset Management และ Advisory รวมถึงเครือข่ายมากกว่า 173 ประเทศ ทำให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วโลก
 • Global Core Equity กลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็น Core Global Equity สำหรับ Portfolio ผ่านการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพทั่วโลก และมี Benchmark คือ MSCI ACWI

.

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน UGQG-SSF และ UGQGRMF

Focus on Compounders, Beating the Fade

กระบวนการลงทุนที่เฟ้นหาบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวอย่างมีคุณภาพผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแบบ Bottom – Up โดยให้ความสำคัญกับผลิตภาพทางด้านการเงิน (Financial Productivity) อุปสรรคในการแข่งขัน (Barriers to Competition) โอกาสในการลงทุนซ้ำ (Reinvestment Opportunities) ของบริษัทเหล่านั้น

.

1. Style / Philosophy

 • ลงทุนในบริษัทฯที่มีลักษณะ “Compounders” ที่มีคุณภาพและมีการเติบโตที่ยั่งยื่นและมีการลงทุน
  เพื่อต่อยอด (Reinvest) เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต
 • “Beat the fade” ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของมุมมองตลาด “Misconception” ซึ่งมองว่าผลตอบแทนจากการลงทุนจะค่อยๆลดลงในอนาคต

.

2. Key Investment Characteristics

 • Global Core Equity – กลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็น Core Global Equity สำหรับ Portfolio ผ่านการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพทั่วโลกและมี Benchmark คือ MSCI ACWI~90% active share, 10-30% turnover
 • Concentrated Portfolio – มีเป้าหมายในการลงทุนในบริษัท ~40 – 50 บริษัทโดยปัจจุบัน Portfolio มีการถือหุ้นทั้งสิ้น 41 บริษัท
 • Turnover Ratio – กรอบ Turnover Ratio ที่ 10% – 30% (หรือ Holding Period ที่ประมาณ 3 – 5 ปี)
 • Large Cap Bias – กลยุทธ์การลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ ที่มี Market Cap มากกว่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสัดส่วนกว่า 77.9%
 • Active Shares – กองทุนที่มีการบริหารแบบเชิงรุก Active Management โดยมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่อยู่นอกเหนือจาก Benchmark (Active Shares) ที่ 88.1%

.

3. Pattern of Performance

 • พอร์ตการลงทุนขับเคลื่อนมาจากการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection)
 • นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงสิ้น มิ.ย. 2023 Upside/Downside Capture: 106% / 92%
 • พอร์ตการลงทุนอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้น้อยกว่าตลาด ในช่วงที่เกิด “Low-Quality rallies”

.

รายละเอียดอื่นๆ

 • ระดับความเสี่ยง : 6
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ : ไม่มี
 • นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่จ่าย

.


.

แต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยลงมา อยากได้รายได้แบบสม่ำเสมอ และไม่อยากให้เงินต้นหดหายไปมาก กองทุนนี้เหมาะกับคุณ!

.

UGIS-SSF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

และ

UGISRMF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

.

ลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund Class I (กองทุนหลัก) ที่เน้นการจัดสรรสินทรัพย์และเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ ตราสารหนี้ของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้สถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน เป็นต้น

.

ทำไมต้องลงทุนในกองทุน UGIS-SSF และ UGISRMF

 • มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์ใน การสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจรวมถึงจุดเด่นกองทุน
 • กลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอและสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ
 • การกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายทั่วโลก ที่บริหารด้วยผู้จัดการกองทุนที่มีความชำนาญพิเศษการลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลาย PIMCO Global Advisors

.

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน UGIS-SSF และ UGISRMF

มีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะตลาดอย่างยืดหยุ่นโดยที่ยังคงรักษาสมดุลของอัตราผลตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน

.

รายละเอียดอื่นๆ 

 • ระดับความเสี่ยง : 5
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ : ไม่มี
 • นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่จ่าย

.

┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗 สอบถาม – LINE

🔗 ติดตาม – Facebook / Instagram

🔗 อ่านบทความ – Website

┗━━━━━━━━━━━━━┛

#FinVest #YourWingsYourWays #UOBAM #Lazard #PIMCO

.

* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Related Posts