สิ้นเดือน อย่าเพิ่งใช้เงินหมด เพราะมีกองทุนเข้าใหม่ 8 กอง ให้ลงทุน โดย FinVest

สิ้นเดือน อย่าเพิ่งใช้เงินหมด เพราะมีกองทุนเข้าใหม่ 8 กอง ให้ลงทุน โดย FinVest

พบกับ 4 กองทุน Term Fund ผลตอบแทนมาแบบปลอดภัย และอีก 4 กองทุน มาแบบน่าสนใจ

IPO ปลายเดือนนี้


┏━━━━━━━━━━━━━┓

🎤 รวมโปรโมชันกองทุน

😎 DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร?

😎 3 เหตุผล ทำไม FinVest Fund Screener เป็น ฟีเจอร์ กองทุน ที่ดีที่สุด

😎 |AMC Pick| กองทุนแนะนำโดยบลจ. จาก FinVest


1.


ข้อมูลสำคัญของ SCBGOV6M7

ลงทุนใน: ลงทุนในตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ (ญี่ปุ่นและสิงคโปร์)

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.00%

อายุโครงการ: 6 เดือน

Rating: F1+ (FITCH)

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ SCBGOV6M7

 • ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ / ธนาคารกลาง ต่างประเทศ
 • กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ SCBGOV6M7

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

ความเสี่ยง: 3
2.


ข้อมูลสำคัญของ SCBGOV3M11

ลงทุนใน: ลงทุนในตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 1.90%

อายุโครงการ: 3 เดือน

Rating: AAA

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ SCBGOV3M11

 • ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ/ธนาคารกลาง ในประเทศ
 • กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ SCBGOV3M11

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

ความเสี่ยง: 3
3.


ข้อมูลสำคัญของ KFJGB11M2

ลงทุนใน: ลงทุนในตั๋วเงินคลังของประเทศญี่ปุ่น

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.10%

อายุโครงการ: 11 เดือน

Rating: F1+ (FITCH)

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ KFJGB11M2

 • ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของญี่ปุ่น
 • กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ KFJGB11M2

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท

ความเสี่ยง: 3
4.


ข้อมูลสำคัญของ KFTGB6M27

ลงทุนใน: ลงทุนในตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย (ต่อปี): 2.00%

อายุโครงการ: 6 เดือน

Rating: AAA

นโยบายปันผล: ไม่มี


นโยบายการลงทุนของ KFTGB6M27

 • ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ
 • กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)


ข้อมูลอื่น ๆ ของ KFTGB6M27

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท

ความเสี่ยง: 3
5.


ข้อมูลสำคัญของ KFGLOBFX-A

ลงทุนใน: BlackRock Global Unconstrained Equity Fund กองทุนหลักที่ได้รับการจัดอันดับ ⭐⭐⭐⭐⭐ จาก Morningstar โดยไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายการลงทุนของ KFGLOBFX-A

 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BlackRock Global Unconstrained Equity Fund, Class D USD (กองทุนหลัก) 
 • กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนา หรือ ดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก
 • กองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน


ข้อมูลอื่น ๆ ของ KFGLOBFX-A

นโยบายปันผล: ไม่มี

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท

ความเสี่ยง: 6
6.


ข้อมูลสำคัญของ KKP US500-H

ลงทุนใน: iShares Core S&P 500 ETF


นโยบายการลงทุนของ KKP US500-H

 • กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่ํางประเทศเพียง กองทุนเดียว คือ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนี S&P 500 (ดัชนีอ้างอิง)
 • กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อมูลอื่น ๆ ของ KKP US500-H

นโยบายปันผล: ไม่มี

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

ความเสี่ยง: 6
7.


ข้อมูลสำคัญของ KKP US500-UH

ลงทุนใน: iShares Core S&P 500 ETF


นโยบายการลงทุนของ KKP US500-H

 • กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่ํางประเทศเพียง กองทุนเดียว คือ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนี S&P 500 (ดัชนีอ้างอิง)
 • กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อมูลอื่น ๆ ของ KKP US500-UH

นโยบายปันผล: ไม่มี

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

ความเสี่ยง: 6
8.


ข้อมูลสำคัญของ MINDIA

ลงทุนใน: Jupiter India Select กองทุนหลัก ที่ได้รับการจัดอันดับ ⭐⭐⭐⭐⭐ จาก Morningstar

นโยบายการลงทุนของ MINDIA

 • ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Jupiter India Select Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “D USD Acc” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
 • กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนในประเทศอินเดียเป็นหลักและแสวงหาโอกาสการลงทุนในปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล และมัลดีฟส์
 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน


ข้อมูลอื่น ๆ ของ MINDIA

นโยบายปันผล: ไม่มี

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

ความเสี่ยง: 6

👍 ทุกกองทุนซื้อขายได้ผ่านแอป FinVest


┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗 สอบถาม – LINE

🔗 ติดตาม – Facebook | Instagram

🔗 อ่านบทความ – Website

┗━━━━━━━━━━━━━┛

#FinVest #YourWingsYourWays


**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Related Posts