Cybersecurity ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยแห่งโลกไซเบอร์

นับตั้งแต่เจ้าโควิด-19 ตัวร้าย ได้เข้ามาเป็นตัวเร่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของพวกเราให้เข้าสู่การใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบที่รวดเร็วมากขึ้น ทั้งการทำงานจากที่บ้านแทนการเข้าออฟฟิศแบบ Work From Home หรือมีการทำงานโดยใช้โปรแกรมออนไลน์ต่างๆ รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ Cloud , หรือแม้แต่การช็อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมต่างๆ

รูปแบบเทรนด์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ ทำให้โลกดิจิทัลเกิดการขยายตัวได้เร็วและแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะในรูปแบบขององค์กรหรือบุคคลก็ตาม การติดต่อสื่อสาร การจัดเก็บข้อมูล หรือการอัปโหลดข้อมูลไว้บนระบบออนไลน์ จึงทำให้ความเสี่ยงจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นมาก หรือที่เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์ความไม่สงบของการเมืองระหว่างประเทศที่ประจักษ์ชัดเจนในตอนนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารและหน่วยงานรัฐบาลของประเทศยูเครน ได้ถูกโจมตีทางไซเบอร์ จะเห็นได้ว่าการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ มีมากขึ้นเรื่อยๆ และก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายในแต่ละครั้งที่ไม่ใช่น้อยๆ เราทุกคนจึงควรตระหนักว่า ปัญหาการคุกคามทางไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ อีกต่อไป

จึงยิ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้น

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในโลกยุคนี้

Cybersecurity คืออะไรและสำคัญอย่างไร

Cybersecurity คือความมั่นคงและปลอดภัยทางระบบเครือข่าย ซึ่งใช้ในการปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลจากการถูกโจมตีทางข้อมูล โดยการโจมตีนั้น มีทั้งสร้างความเสียหายเฉพาะบุคคล เช่น การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจาะข้อมูลเข้าไปในบัญชี Social Network ต่างๆ ไปจนกระทั่งถึงการเจาะระบบเข้าไปในหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความเสียหาย หรือการเจาะเข้าไปในระบบ แล้วเข้าไปโจมตีองค์กรธุรกิจ เช่น เจาะระบบความปลอดภัยและขโมยข้อมูลทางการค้าของบริษัทใหญ่ ๆ เพื่อนำไปขายให้คู่แข่ง

ปัจจุบันมีการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์มากขึ้นทุกๆปี

และมีมูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

โดยคาดว่าปี 2025  มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมไซเบอร์

จะมีมูลค่าถึง 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รูปแบบอาชญากรทางไซเบอร์ ได้แก่

 • – Hack ข้อมูล
  เป็นการเจาะเข้าไปล้วงข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือเลขที่บัตรเครดิต เพื่อนำไปเรียกค่าไถ่ หากไม่ให้อาจจะเอาไปเปิดเผยหรือขายให้กับคู่แข่ง
 • – Phishing attack
  เป็นการล่อลวงผ่าน Email, Website ,sms ปลอม เพื่อหลอกให้ ใส่ข้อมูลส่วนบุคคล
 • – Ransomware
 • เป็นการเรียกค่าไถ่โดยเข้าไปทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าใช้งานเปิดไฟล์ได้

Cybersecurity เทรนด์ความปลอดภัยแห่งโลกไซเบอร์ที่กำลังเติบโต

จากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปโดยพึ่งพาดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยมากขึ้น ผู้รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนออกมาจากค่าใช้จ่ายขององค์กร ทั้งองค์กรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีคาดการณ์ออกมาว่าช่วงปี 2021-2026 หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จะเติบโตได้มากถึง 24% และในปี 2028 ตลาด Cybersecurity จะมีมูลค่าถึง 3 แสนล้านบาทเลยทีเดียว

จากความน่าสนใจของเทรนด์ Cybersecurity

ผู้พิทักษ์รักษาความปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัล

ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกยุคดิจิทัลนี้

วันนี้ทาง FinVest ก็จะขอพามารู้จักกับกลุ่มธุรกิจ Cybersecurity ว่ามีอะไรกันบ้าง

กลุ่มธุรกิจ Cybersecurity มีอะไรบ้าง

 • 1. Network Security
  เป็นระบบที่ใช้ปกป้องเครือข่ายจากผู้ใช้ภายนอกไม่ให้เข้ามาในเครือข่าย ในรูปแบบการที่ติดตั้งหรือวางระบบไว้ภายในองค์กร
 • 2. Endpoint Security
  เป็นการให้บริการความปลอดภัยจากภัยคุกคามที่เข้ามายังอุปกรณ์ที่เราใช้งานทั่วไป เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแล็ปท็อป จากการดาวน์โหลดหรือการเข้าเว็บไซต์อันตราย
 • 3. Security Analytic
  เป็นระบบที่คอยตรวจสอบช่องโหว่ ทดสอบการเจาะระบบ คอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงในระบบ และให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย
 • 4. Identity Security
  เป็นระบบที่ใช้ระบุและยืนยันตัวตน ถูกนำไปใช้โอนเงิน การเข้าแอปพลิเคชันต่างๆ , รหัส OTP เป็นต้น

อ่านกันมาถึงตรงนี้แล้ว แน่นอนว่า FinVest ก็ไม่พลาดที่จะนำกองทุนที่ลงทุนโดยตรงในธีมความปลอดภัยทางไซเบอร์ อย่างกองทุน LHCYBER กองทุนผู้พิทักษ์โลกไซเบอร์ มาแนะนำกันด้วย

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้
 LHCYBER

ระดับความเสี่ยง : 6

นโยบายการลงทุน

กองทุน LHCYBER จะเน้นลงทุนบริษัทที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทาง Cybersecuriy ป้องกันการบุกรุก ป้องกันการโจมตีผ่านระบบเครือข่าย Application Computer และโทรศัพท์มือถือ โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Cybersecurity ETF (BUG) ที่มีการลงทุนใน 4 ประเภทหลักของอุตสาหกรรม Cybersecurity ได้แก่ Network Security , Endpoint Security ,Analytic Security , Identity Security และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2020)

 • – Information Technology 98.2%
 • – Communication Services 1.5%
 • – Industrials 0.3%

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน

 • – Palo Alto Networks
 • เป็นบริษัทผู้นำระดับโลกที่ให้บริการดูแลความปลอดภัยจากการคุกคามในโลกไซเบอร์ให้กับองค์กร โดยได้ดูแลความปลอดภัยจากการคุกคามในโลกไซเบอร์ให้กับองค์กร รวมถึงลูกค้าขององค์กรทั่วโลกมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์กร
 • – Fortinet
 • เป็นบริษัทชั้นนำด้านระบบเครือข่ายความปลอดภัย ที่ปกป้ององค์กร ผู้ให้บริการ และหน่วยงานรัฐบาลขนาดใหญ่ทั่วโลกให้พ้นจากภัยไซเบอร์ และยังช่วยให้ลูกค้าสามารถมีข้อมูลเชิงลึกในด้านภัยคุกคาม และสร้างการป้องกันที่ชาญฉลาดให้ธุรกิจลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น
 • – Zscaler
 • เป็นบริษัทผู้นำตลาดด้าน cloud security solutions ที่มีการให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยในโลก Cyber ครบวงจรในรูปแบบ Cloud Security-as-a-Service
 • – Check Point Software Technologies Ltd.
 • เป็นบริษัทผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Pure-play รายใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีการนำเสนอโซลูชั่นชั้นนำของอุตสาหกรรมและปกป้องลูกค้าจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกและเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไฟร์วอลล์

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลเติบโตแบบไม่หยุดยั้ง ผู้พิทักษ์ความปลอดแห่งโลกไซเบอร์เติบโตไวดั่งเงาตามตัว และแน่นอนว่าสามารถลงทุน LHCYBER ง่ายๆ ผ่าน FinVest กันได้เลย

กองทุนทั้งหมดนี้ สามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ได้ที่ https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays

________________________________________

ข้อมูลอ้างอิง

Ict.dmh.co.th
AltaVista Research
https://www.globalxetfs.com/rising-cybersecurity-threats
Global X Cybersecurity ETF
https://www.youtube.com/watch?v=Ga2kqgkVi0Q&t=4275s
https://www.globalxetfs.com/funds/bug/
Bottomliner
LHFUND

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน