Fin Benefit BCAP Aug 23

Fin Benefit BCAP Aug 23

🔊🥬 Fin Benefit

Fin Benefit BCAP Aug 23

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกองทุน จำนวน 13 กองทุน ได้แก่

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 (BCAP-GW10)

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 (BCAP-GW25)

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 (BCAP-GW50)

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 (BCAP-GW75)

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 (BCAP-GW90)

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ (BCAP-GPROP)

กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี (BCAP-CTECH)

กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 (BCAP-USND100)

กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ (BCAP-XHEALTH)

กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น (BCAP-CLEAN)

กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี(BCAP-DISRUPT)

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท (BCAP-GMA)

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส (BCAP-GMA PLUS)

ทั้งนี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกองทุนข้างต้นดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2566 เท่านั้น หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ทางบริษัทจะเรียกเก็บในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

https://www.bangkokbank.com/en/Personal/Save-And-Invest/Mutual-Funds/Foreign-Investment-Funds/-/media/3cba7761411243f3a15a7da304d142cb.ashx

┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗สอบถาม – Line

🔗ติดตาม – Instagram

🔗อ่านบทความ – Website

┗━━━━━━━━━━━━━┛

#FinVest #YourWingsYourWays #ลงทุน #กองทุน #ลดหย่อนภาษี #ลงทุนหุ้นไทย #BCAP

Related Posts