กองทุน IPO เดือนตุลาคม 2566 โดย FinVest

กองทุน IPO เดือนตุลาคม 2566 โดย FinVest

สวัสดีทุกท่านครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงของ กองทุน IPO ประจำเดือนตุลาคม 2566

สำหรับเดือนนี้ มีกองทุนเข้าใหม่ถึง 11 กองทุนด้วยกัน!!!

โดย 10 กองทุนเป็นกองทุนจาก KSAM และอีก 1 กองทุนเป็นกองทุนจาก KAsset

เพื่อไม่ให้เสียเวลา ไปดูกันเลยดีกว่า

.

┏━━━━━━━━━━━━━┓

🍭 โปรโมชัน FinVest DCA Cashback รับเงินคืน สูงสุด 0.2%* 👆

🍭 DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร? พร้อมขั้นตอน DCA 👆

🍭 กองทุนเต็มไปหมด ทีนี้ก็ว้าวุ่น ให้เราช่วยคุณ กับโพยลงทุน จาก FinVest 👆

🍭 มัดรวมโปรโมชันกองทุนส่งตรงจากบลจ. ครบ จบ ที่เดียว 👆

┗━━━━━━━━━━━━━┛

.

กองทุน IPO เดือนตุลาคม 2566 โดย FinVest

.

กองทุนกรุงศรี The One SSF & RMF

กองทุนกรุงศรี The One IPO มาใหม่ในรูปแบบของ SSF/RMF

 • เสนอขายครั้งแรก : 2 – 9 ตุลาคม 2566

ทีนี้ก่อนที่จะเข้าถึงกองทุนกลุ่มจากทาง Krungsri เราขออนุญาตพาทุกคนทำความเข้าใจแนวคิดของ กองทุนกรุงศรี The One SSF & RMF ก่อน

กองทุนกรุงศรี The One นั้นเกิดจากความร่วมมือระหว่าง 4 องค์กร ได้แก่

 • ธนาคารกรุงศรี
 • บลจ. กรุงศรี
 • บล. กรุงศรี
 • พันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก เช่น BlackRock

ภายใต้แนวคิด “ผสานพลังกลุ่มกรุงศรี เฟ้นมุมมองเชิงลึก รุกทุกโอกาสการลงทุน”

แต่ถ้าให้สรุปง่ายๆ กองทุนชุด กรุงศรี The One คือกองทุน Fund of Funds ที่ลงทุนในกองทุนที่ ธนาคารกรุงศรีเสนอขายกว่า 270 กองทุน จาก 10 บลจ. นั่นเอง

แต่ไม่ใช่ว่าจะเลือกกองทุนอะไรมาใส่ไว้ในพอร์ตก็ได้ เพราะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลกองทุนที่ ธ.กรุงศรี เสนอขายทั้งหมด ประมาณ 270 กองทุน จาก 10 บลจ.
 2. จัดกลุ่มสินทรัพย์/กลยุทธ์การลงทุน เพื่อคัดเลือกกองทุนในกลุ่มพิจารณาลงทุน (Investment universe) ประมาณ 50 กองทุน
 3. คัดเลือกกองทุนในกลุ่มพิจารณาลงทุน โดยพิจารณาจากการจัดอันดับ ด้านผลการดำเนินงานและด้านความยั่งยืน โดย Morningstar โดยมีการทบทวนเป็นรายปี
 4. คัดเลือกกองทุนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละเดือน จากทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น ผลตอบแทนย้อนหลัง ความผันผวน กลยุทธ์การลงทุน ทีมการลงทุน ฯลฯ เพื่อให้ได้กองทุนที่สอดคล้องกับมุมมองการลงทุนมากที่สุด
 5. ผู้จัดการกองทุนคัดเลือกกองทุนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เพื่อเลือกลงทุนในกองทุนที่ มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนมากที่สุด

ทีนี้ในขั้นตอนสุดท้าย คือการจัดพอร์ต ทางทีมผู้จัดการการลงทุน จึงได้ แบ่งกองทุนออกมาเป็น 3 รุ่น 3 สไตล์ ตามความเสี่ยงที่รับได้และผลตอบแทนที่คาดหวัง เลยออกมาเป็นกองทุน

.

1.

KF1MILDSSF

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม

KF1MILDRMF

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ

.

สัดส่วนที่ลงทุน

ลงทุนตราสารหนี้ 60-85% หุ้น 15-35% สินทรัพย์ทางเลือก 0-10%

จุดเด่นของกองทุน KF1MILDSSF และ KF1MILDRMF 

 • เหมาะสำหรับ : นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำ ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อ
 • นโยบายการจ่ายปันผล : SSF มีการจ่ายปันผล ขณะที่ RMF ไม่จ่ายปันผล
 • ระดับความเสี่ยง : 5
 • เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก : 500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม
KF1MILDSSF : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KF1MILDSSF
KF1MILDRMF : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KF1MILDRMF

.

2.

KF1MEANSSF

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม

KF1MEANRMF

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ

.

สัดส่วนที่ลงทุน

ลงทุนตราสารหนี้ 35-65% หุ้น 30-60% สินทรัพย์ทางเลือก 0-10%

จุดเด่นของกองทุน KF1MEANSSF และ KF1MEANRMF

 • เหมาะสำหรับ : นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง ต้องการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว
 • นโยบายการจ่ายปันผล : SSF มีการจ่ายปันผล ขณะที่ RMF ไม่จ่ายปันผล
 • ระดับความเสี่ยง : 5
 • เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก : 500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม
KF1MEANSSF : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KF1MEANSSF
KF1MEANRMF : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KF1MEANRMF

.

3.

KF1MAXSSF

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม

KF1MAXRMF

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ

.

สัดส่วนที่ลงทุน

ลงทุนตราสารหนี้ 15-40% หุ้น 50-80% สินทรัพย์ทางเลือก 0-10%

จุดเด่นของกองทุน KF1MAXSSF และ KF1MAXRMF

 • เหมาะสำหรับ : นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ต้องการผลตอบแทนสูงสุด และสามารถรับความผันผวนได้
 • นโยบายการจ่ายปันผล : SSF มีการจ่ายปันผล ขณะที่ RMF ไม่จ่ายปันผล
 • ระดับความเสี่ยง : 5
 • เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก : 500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม
KF1MAXSSF : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KF1MAXSSF
KF1MAXRMF :  https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KF1MAXRMF

.


KFCORESSF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม

KFCORERMF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

พอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่น เข้าถึงสินทรัพย์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหุ้น หรือตราสารหนี้ และที่สำคัญตอบโจทย์ ESG ด้วยกองทุน KFCORESSF และ KFCORERMF ที่ลงทุนใน BGF ESG Multi-Asset Fund จาก บลจ. ชื่อดังอย่าง BlackRock

.

จุดเด่นของกองทุน KFCORESSF และ KFCORERMF

 • บริหารโดย BlackRock ผู้จัดการกองทุนระดับโลก
 • แนวทางการลงทุนที่ยืดหยุ่นและเชิงรุก สอดคล้องกับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา
 • มีการกระจายการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์ทางเลือก
 • ตอบโจทย์นักลงทุนที่เน้นลงทุนธีม ESG

ข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน KFCORESSF และ KFCORERMF

 • ระดับความเสี่ยง : 5
 • นโยบายการจ่ายปันผล : SSF มีการจ่ายปันผล ขณะที่ RMF ไม่จ่ายปันผล
 • เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก : 500 บาท
 • เสนอขายครั้งแรก : 2 – 9 ตุลาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม
KFCORESSF :   https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFCORESSF
KFCORERMF :   https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFCORERMF

.


KFSINCFX-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

KFSINCFX-R

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ

ลงทุนในตราสารหนี้ ที่ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาด กับกองทุน KFSINCFX-A และ KFSINCFX-R ที่ลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund

.

จุดเด่นของกองทุน KFSINCFX-A และ KFSINCFX-R

 • เน้นการลงทุนที่สามารถสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ
 • กระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภท เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทน
 • กองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar

ข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน KFSINCFX-A และ KFSINCFX-R

 • ระดับความเสี่ยง : 5
 • นโยบายการจ่ายปันผล : KFSINCFX-A ไม่จ่ายปันผล ส่วน KFSINCFX-R มีนโยบายรับซื้อคืนปีละ 4 ครั้ง
 • เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก : 500 บาท
 • เสนอขายครั้งแรก : 3 – 16 ตุลาคม 2566
 • โปรโมชั่นช่วง IPO : ค่าธรรมเนียมการซื้อ / สับเปลี่ยนเข้า เหลือแค่ 0.50% เท่านั้น !!

ข้อมูลเพิ่มเติม
KFSINCFX-A : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFSINCFX-A
KFSINCFX-R : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFSINCFX-R

.


K-GTECH

กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน

สายเทคโนโลยีห้ามพลาด กับกองทุน K-GTECH ที่ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก เน้นหุ้นเติบโตสูง ผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) Global Technology, Class IU USD

.

จุดเด่นของกองทุน K-GTECH

 • ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นเติบโตสูงที่ราคาเหมาะสม
 • บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนหุ้นเทคโนโลยีมายาวนาน
 • กองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว Morningstar
 • หุ้นเทคโนโลยีมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ตัวอย่างหุ้นที่กองทุน K-GTECH ลงทุน

 • Lam Research – ผู้ผลิตชิปขั้นสูง
 • Alphabet – ผู้นำด้านเทคโนโลยีการค้นหาและโฆษณาออนไลน์
 • Synopsys – ซอฟต์แวร์ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • GoDaddy – ผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน
 • Microsoft – ผู้นำด้านระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์สำนักงาน

ข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน K-GTECH

 • ระดับความเสี่ยง : 7
 • นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
 • เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก : 500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.kasikornasset.com/Pages/k-GTECH/K-GTECH.html

.

┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗 สอบถาม – LINE

🔗 ติดตาม – Facebook / Instagram

🔗 อ่านบทความ – Website

┗━━━━━━━━━━━━━┛

#FinVest #YourWingsYourWays #KSAM #KAsset

.

* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Related Posts