FinVest ชวนเปิดประตูสู่หุ้นกลุ่มธนาคารยุโรป ผ่านกองทุน IPO น้องใหม่จากค่าย MFCAM ไปกับ M-EUBANK        

เศรษฐกิจทั่วโลกที่มีการฟื้นตัว เงินเฟ้อระดับสูง แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น บางกลุ่มอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์ หนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมธนาคาร    

โดยปกติแล้วหุ้นในกลุ่มธนาคารเป็นหุ้นที่แปรผันตามวัฏจักรของเศรษฐกิจ กล่าวคือในช่วงที่เศรษฐกิจมีการฟื้นตัว ธุรกิจเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น อาทิ การปล่อยสินเชื่อที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มธนาคารก็มีโอกาสเติบโตสอดคล้องส่วนต่างของดอกเบี้ยที่มากขึ้น

ทำไมต้องธนาคารยุโรป?

เศรษฐกิจยุโรปมีการขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยบริษัทในยุโรปส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มวัฏจักร ขณะที่ยังมีแรงหนุนจากมาตรการด้านการคลังจากภาครัฐชุดใหญ่ อาทิ EU Rocovery Fund ต่อไป ราคาหุ้นที่อยู่ในระดับต่ำก็อาจมีแรงส่งให้วิ่งขึ้นได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้หุ้นในกลุ่มธนาคารยุโรปยังมีอัตราเงินปันผลในระดับสูง ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ยิ่งไปกว่านั้น การมีหุ้นในกลุ่มธนาคารยุโรปอยู่ในพอร์ตฟอลิโอจะช่วยลดและกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตฟอลิโอโดยรวมได้ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับหุ้นสหรัฐและหุ้นโลกไม่สูงมาก

FinVest ขอพาเปิดประตูสู่ไปรู้จักกอง IPO ใหม่ กับโอกาสการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารยุโรป 

กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ (M-EUBANK)

เป็นอีกหนึ่งกองทุน ที่มองเห็นโอกาสตรงนี้ ที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารยุโรป และกำลังจะเปิดขาย IPO เป็นครั้งแรกในระหว่าง วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2565  ในโอกาสนี้ทีม FinVest จึงถือโอกาสหยิบกองทุนนี้มาแนะนำให้ฟังกัน ว่ามีความน่าสนใจและน่าลงทุนอย่างไรบ้าง

FinVest แนะนำกองทุน IPO น้องใหม่อย่าง M-EUBANK

เปิดโอกาสการลงทุนในกลุ่มธนาคารยุโรป

ความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ7

นโยบายการลงทุนของ M-EUBANK

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ หรือ M-EUBANK เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิก (Exchange Electronic Trading (Xetra)) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารงานภายใต้ความดูแลของ BlackRock Asset Management Deutschland AG และลงทุนในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)

ดัชนี STOXX Europe 600 Banks คือดัชนีอะไร?

ดัชนี STOXX Europe 600 Banks เป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในหมวดธุรกิจธนาคาร ในทวีปยุโรป และเป็นดัชนีย่อยของดัชนี STOXX Europe 600 ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่จาก 17 ประเทศในทวีปยุโรป มีการปรับสัดส่วนรายไตรมาส และหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะคำนวณโดยใช้วิธี free-float market Capitalization และ limited ตามหลักเกณฑ์ของ UCITS 

iShares คืออะไร?  

iShares® เป็นแบรนด์ของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนตามดัชนี (ETF) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบการลงทุนเทียบเคียงดัชนี โดยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1990 ปัจจุบันเป็นเจ้าของโดย BlackRock®

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี STOXX Europe 600 Banks (ดัชนีอ้างอิง) มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว

ตัวอย่างหุ้นธนาคารยุโรปที่  iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF จะเข้าลงทุน : 

  • HSBC HOLDINGS PLC ธนาคารยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ ที่มีสำนักงานประมาณ 3,900 แห่ง ใน 64 ประเทศ ทั่วแอฟริกา เอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ และมีลูกค้าประมาณ 40 ล้านคน ในปี 2020 เป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นบริษัทมหาชนที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ตามการจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes
  • BNP PARIBAS กลุ่มธนาคารระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสและในยุโรป ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ สัญชาติฝรั่งเศสในธุรกิจธนาคาร เป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก เมื่อวัดจากทรัพย์สินรวมและใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส มีการดำเนินการใน 72 ประเทศทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นจากการรวมกิจการของธนาคารแห่งชาติปารีส (Banque Nationale de Paris หรือ BNP) กับธนาคารพารีบาส์เมื่อปี ค.ศ. 2000
  • BARCLAYS PLC  ธนาคาร Barclays เป็นธนาคารที่ทันสมัย ก่อตั้งขึ้นในปี 1896 ประวัติโดยรวมของชื่อเสียง Barclays มีมายาวนานกว่า 300 ปี ปัจจุบันเป็นหนึ่งในองค์กรทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของ โลกที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร การประมวลผลทางการเงินทั้งหมดจะด าเนินการผ่าน Barclays Bank PLC ซึ่งเป็นธนาคารในเครือที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในสหราชอาณาจักร
  • ING GROEP NV บริษัทเนเธอร์แลนด์ที่ให้บริการด้านการธนาคาร การเงิน ประกันภัย และการบริหารสินทรัพย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม มูลค่าสินทรัพย์รวม 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีเครือข่ายธนาคารมากกว่า 30 ธนาคารทั่วโลก ถูกจัดอยู่ใน 10 อันดับแรกของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเมื่อวัดจากรายได้ เมื่อปี ค.ศ. 2018 

ความเสี่ยง

  • เศรษฐกิจโลกและยุโรปเติบโตต่ำกว่าตลาดคาด
  • ตลาดรับรู้การคาดการณ์ระดับเงินเฟ้อที่ระดับสูงไปมากแล้ว และระดับเงินเฟ้อปรับลงมาสู่ระดับต่ำอย่างรวดเร็ว
  • ราคาของหุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปยังคงซื้อขายอยู่ในกรอบแคบใกล้เคียงหรือต่ำกว่าระดับเดิมต่อไป

สรุปจุดเด่น กองทุน M-EUBANK 

  • โอกาสรับผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง STOXX Europe 600 Banks ลงทุนในธนาคารหลากหลายประเทศในยุโรป เช่น UK, France, Spain, Sweden, Italy, Netherlands, Germany, Austria, Belgium, Norway
  • หุ้นกลุ่มธนาคารยุโรป ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย และเศรษฐกิจยุโรปที่มีแนวโน้มขยายตัว โดยได้แรงหนุนจากมาตรการด้านการคลัง อาทิ  EU Recovery Fund
  • หุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปมีความสัมพันธ์กับดัชนีหุ้นสหรัฐ และหุ้นโลกที่ไม่สูงมาก ทำให้ช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตฟอลิโอได้

กองทุน M-EUBANK กำลังเปิดเสนอขาย IPO เป็นครั้งแรกในระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ คว้าโอกาสการลงทุนนี้ไปด้วยกันผ่าน FinVest ได้เลย

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน